היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 83
חטא
עבודה מס' 40944
החטא בספר בראשית ובספר הזהר, הקשר בין החטא לשאלת הרוע בעולם ולשאלת הגאולה.
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63282
האם חטאו ישראל בעבודה זרה ממש או בחיפוש אחר נעבד מוחש.
2,293 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65242
מתי אירעו אירועי מעשה העגל, בעיקר, ועשיית המשכן שנלוותה לו, ומה הקשר ביניהם והאם ישנם פירושים שונים למעשה האלילות ?
5,675 מילים (כ-17.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65483
הערכת הייחודיות שבספרו, והדגשים שהוא שם לאדם הרוצה לחזור בתשובה.
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 70692
מדוע נענש משה ולא נכנס לארץ ישראל?
13,384 מילים (כ-41 עמ'), 10 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 60800
"לשוב אל העולם ואל החיים" באורות הקודש.
3,072 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66019
חטא הוצאת זרע לבטלה - תפיסה חדשנית המציגה את החטא באור אחר עפ"י ר' צדוק .
3,112 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 68938
בחינת היחסים בין טומאה שנגרמת מחטא לטומאה ריטואלית במגילות קומראן.
5,243 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64217
האם חטא יפתח בנדירת הנדר.
2,729 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 83