היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 70356
המחקר הינו מחקר כמותני אשר בדק את השפעת הלימודים האקדמים על תחושת הערך העצמי והחוללות עצמית של הסטודנט.
4,762 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 63857
בחינת הקשר במחלקת השרות בחברת "מעתק".
8,505 מילים (כ-26 עמ'), 46 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 67383
השוואה בין עמדות בני עיר, בני קיבוץ העובר תהליכי הפרטה, ובני קיבוץ קלאסי.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 48 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67648
סקירת ספרות בנושא והצעה למחקר בחברת הייטק.
8,339 מילים (כ-25.5 עמ'), 58 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69139
סקירה תיאורטית והסבר על אופן בניית השאלון.
3,838 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70201
סקירת ספרות ובדיקת תכנית התערבות שהועברה לתלמיד כיתה ד'.
8,253 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70590
מחקר באמצעות שאלונים שכלל 66 נבדקים.
7,225 מילים (כ-22 עמ'), 63 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 70649
בחינה עיונית של יתרונות השימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה כמקדמים את תחושת המסוגלות העצמית של תלמידים לקויי למידה.
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68482
האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין משתני הרקע של התלמיד, חוללות עצמית במתמטיקה ואקלים בכיתה ביחס לבנים ובנות.
10,932 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52