היישום אינו מחובר לאינטרנט

מבנה העצמי והצורך בשליטה -השפעתם על חוללות עצמית

עבודה מס' 067383

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין עמדות בני עיר, בני קיבוץ העובר תהליכי הפרטה, ובני קיבוץ קלאסי.

10,068 מילים ,48 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

חרף היות ישראל מדינה קטנה יש בה ערב רב של תרבויות, קרי, שונות תרבותית הנובעת ממדינות המוצא (עדתיות), מלאומים שונים (ערבים, יהודים), מאמונות שונות (דתיים, חילוניים), ומצורות התיישבות שונות (קיבוץ מהסוג הישן וכזה שעבר הפרטה) עיר, מושב ועוד.

עבודה זו עוסקת בהבדלים הקיימים בין עירונים לבין בני קבוצים מהסוג הישן ובני קיבוצים מהסוג שעבר הפרטה והנובעים מהתרבות המאפיינת כל צורת יישוב. מטרתה, בדיקת עמדות שלוש אוכלוסיות אלו כלפי ההשפעה שיש למבנה העצמי ולצורך בשליטה על חוללות עצמית. זאת, כפונקציה של ערכים קבוצתיים ותרבותיים והבדלים בינ-תרבותיים הבאים לידי ביטוי בתרבות המקומית, בעיקר כפי שהם באים לידי ביטוי על ציר האינדיבידואליזם המאפיין את החברה החילונית הקפיטליסטית העכשווית והקולקטיביזם שאפיין את זו בה דגלו אנשי הקיבוצים מהסוג הישן, ובהתאם להגדרתו של הופסטדה (Hofstede, 1991), הגורס כי טבע האדם, תרבותו ואישיותו קובעים את סולם העדיפויות של ערכיו. הנושא נבחר מתוך רצון לחקור את ההבדלים הקיימים בין שתי האוכלוסיות, הנבדלות זו מזו באופיין התרבותי, כלפי הנושא תוך התמקדות בסיבות להבדלים אלו ובנושא הערכים בהם מאמינה הקבוצה, כמו גם את מבנה העצמי שהוא תוצר אישיותי של המימד התרבותי, המגדיר כיצד תופס היחיד את היחסים בין העצמי והאחרים.

המחקר הנוכחי מתמקד בהבדלים הקיימים בין בני 2 אוכלוסיות (קבוץ מהסוג הישן וקבוץ שעובר הפרטה ודומה במאפייניו לעיר) במידת ההשפעה שיש למבנה העצמי ולצורך בשליטה על חוללות עצמית. הבדלים אלה לא נחקרו לעומק עד היום והם מעניינים לאור הדגשים בהם מאופיינת החברה המודרנית עקב היותה נוטה לאינדיבידואליזם. במסגרת העבודה נערך מחקר שהשתתפו בו 80 סטודנטים בני קיבוצים (גברים ונשים), 40 המשתייכים לקיבוץ מהסוג הישן (משמר העמק), ו-40 המשתייכים לקיבוץ שעבר הפרטה (בית אלפא), ואשר נשאלו לגבי דעותיהם ביחס לצורך בשליטה וחוללות עצמית. כל המשתתפים במחקר היו ישראלים שנולדו בארץ וחיים בה את מרבית חייהם. גיל המשתתפים נע בין 18-65. הנבדקים התבקשו לענות על שאלות בתחום במסגרת ארבעה שאלונים:

v שאלון דמוגרפי
v שאלון חוללות עצמית - חובר על ידי עדן (1997) ומבוסס על Chen & Gully (1997) ותורגם לעברית.
v שאלון מבנה העצמי - Self Construal - חובר במקור על ידי Singelis (1994) ותורגם לעברית.
v שאלון צורך בשליטה - חובר במקור על ידי Burger & Cooper (1979( ותורגם לעברית על ידי שושנה שילה.

לאור סקירת הספרות נבדקו השערות המחקר הבאות אשר בדקו את הקשר הקיים בין הפרמטרים שצוינו למעלה לבין עמדות הנבדקים השונים כלפי נושא החוללות העצמית ושוער כי:
* יתגלה הבדל בין עירונים, בני קבוץ מהסוג הישן ובני הסוג החדש בחוללות עצמית
* יתגלה הבדל בין עירונים, בני קבוץ מהסוג הישן ובני הסוג החדש בצורך בשליטה
* יתגלה הבדל בין בעלי עצמי עצמאי לעצמי מקושר בחוללות עצמית
* יתגלה הבדל בין בעלי עצמי עצמאי לעצמי מקושר בצורך בשליטה

השערות מחקר הקשורות למשתנים דמוגרפיים:
* יתקיים קשר בין מין לחוללות עצמית וצורך בשליטה
* יתקיים קשר בין גיל לחוללות עצמית וצורך בשליטה

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי
2.1 כללי
2.2 הקיבוץ והקבוצה
2.3 תיאורית הזהות החברתית
2.4 מבנה עצמי עצמאי/מקושר
2.4 הצורך בשליטה
2.5 הקשר בין מבנה עצמי לצורך בשליטה
2.6 חוללות עצמית (Self Efficacy)
3. שיטה
3.1 אוכלוסיית המחקר
3.2 משתני המחקר
3.3 כלים
3.4. הליך
4. תוצאות
4.1 נבדקים
4.2 משתני המחקר
4.3 ניתוח ההשערות
5. דיון ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החברה הישראלית מאופיינת על ידי יריעה רחבה של תרבויות שחברו יחדיו לבנותה כחברה. קיימים הבדלים בולטים בין אנשים מדתות ולאומים שונים, מעדות שונות, דתים וחילוניים ועוד. אחד ההבדלים התרבותיים הקיימים בתרבות הישראלית מתבטא בהבדל בין צורות ההתישבות השונות. קיימים הבדלים בין אנשים החיים בעיר, במושב, בישובים קהילתיים ובקיבוץ. לפי Sohalberg (1996), מימד הקיבוץ-עיר נמנה בין הנחקרים ביותר ביחס לתרבויות ישראל.
המחקר הנוכחי מבקש לבדוק כיצד משתנה חיצוני, כלומר הקשר חברתי/תרבותי, הבא לידי ביטוי במקום בו אדם גדל או חי את מרבית חייו, מחד בקיבוץ מהסוג הישן, שטיפח את מימד הקולקטיביזם על חשבון האינדיבידואל ורצונותיו האישיים להתפתחות אישית/עצמית, ומאידך בקבוץ העובר הפרטה ודומה בהווייתו ובהתייחסותו להתנהגות המקובלת בעיר, המבנה העצמי (עצמי עצמאי/מקושר) והצורך בשליטה שהם משתנים אישיותיים פנימיים ותולדה של ערכים, אמונות ונורמות המודגשים בתרבויות השונות, כל אלה משפיעים על חוללותו העצמית.

תגים:

מבנה עצמי · עצמאי · עצמי מקושר · חוללות עצמית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מבנה העצמי והצורך בשליטה -השפעתם על חוללות עצמית", סמינריון אודות "מבנה העצמי והצורך בשליטה -השפעתם על חוללות עצמית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.