היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62466
השפעת מינויים פוליטיים על המוטיבציה של העובדים.
10,859 מילים (כ-33.5 עמ'), 31 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 68232
בחינת הרקע והסיבות לפרוץ השביתה, תוך התייחסות לפעולות הצדדים, תהליך המו"מ והשגת יעדי המורים.
3,344 מילים (כ-10.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50444
ההיבט החוזי בהתקשרויות דרך האינטרנט והתמקדות בשלב יצירת הקשר החוזי.
10,480 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20754
הצגת מוסד הנישואין תפקידי המינים בו ע"פ ההלכה היהודית, נישואין אזרחיים, הסדרי ממון, נישואין פתוחים ועוד.
8,133 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20887
סקירת מעמד הנשים בשוק העבודה ובדיקת הסיבות לפערים בין שכר הנשים לשכר הגברים.
2,753 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64430
כיצד הסכמי שכר קיבוציים משפיעים על אי שוויון בשכר.
2,984 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69988
במחקר זה אנו בוחנים, במדגם של חברות ישראליות, את מידת הרגישות של שכר המנכ"ל לביצועי החברה, וכן לגורמים המשפיעים על השכר.
11,262 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69514
עבודה עיונית אשר סוקרת את שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות שונות ומנסה להוכיח קשר בין השכר לבין ביצועי החברה, רווחיה וכו'.
5,193 מילים (כ-16 עמ'), 38 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67280
בחינת הגורמים המשפיעים על שכרם של מנכ"לים במסגרת מודל תיאורטי, תוך בחינת השפעת ביצועי החברה על שכרו של המנכ"ל וההבחנה בין מנכ"ל שכיר למנכ"ל בעלים.
7,370 מילים (כ-22.5 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100