היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 60
עבודה מס' 40304
החוזה, גרמניה לאחר המלחמה,השפעת חוקת ויימאר על עליית הנאצים,התגבשות הנאצים והשפעת החוזה על הלאומיות.
4,991 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50444
ההיבט החוזי בהתקשרויות דרך האינטרנט והתמקדות בשלב יצירת הקשר החוזי.
10,480 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20754
הצגת מוסד הנישואין תפקידי המינים בו ע"פ ההלכה היהודית, נישואין אזרחיים, הסדרי ממון, נישואין פתוחים ועוד.
8,133 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41280
חוזה ורסאי, הרקע החברתי בגרמניה, הניצול של חוקת ויימר ויחסן של המדינות המנצחות כגורם לעלית הנאצים.
4,889 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40173
ניסוחה של האחריות הגרמנית למלחמה"ע הראשונה בחוזה ורסאי. ניתוח החוזה ומשמעויותיו בראייה היסטורית.
6,718 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40040
דיון במרכיבי החוזה הבלתי חוקי (פסול), תוצאות אי חוקיותו לאור הדין הישראלי שקדם לחוק החוזים הנוכחי, עניין ההשבה ועוד.
3,190 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66354
סוגיית ההסכמה בחוזים מקוונים: כיווני הרפורמה בדיני חוזים
8,681 מילים (כ-26.5 עמ'), 47 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 68185
ניתוח של ההשפעות הקנייניות של דוקטרינת החוזה הפסול בדין משפט הישראלי והמשווה על מעגל של צדדים שלישיים תוך מתן דגש על המתח הקיים בין דיני החוזים והקניין.
11,242 מילים (כ-34.5 עמ'), 50 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 69901
שאלת החלת עיקרון דיני עשיית עושר ולא במשפט לצד הוראות חוק החוזים, בבואנו לפרש חוזים מסחריים.
11,276 מילים (כ-34.5 עמ'), 47 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 60