היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10138
הגורמים המשפעים על שוק המניות מלבד מידע פנימי, הטבות למשקיעים בחיפושי נפט, בדיקה אמפירית וסיכום.
6,658 מילים (כ-20.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10246
תנודות בשערי מניות עקב מידע פומבי או חשאי,השפעת פרסום בעיתונות ופרסום דוחו שנתיים + בדיקה אמפירית.
5,751 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20169
בחינת הנושא תוך התייחסות להשפעת מידע על הודעות לבורסה על מחיר מניות של חברות נפט,הטבות למשקיעים בחיפוש נפט+בדיקה אמפירית.
5,402 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20429
הגדרת האיסור, גבולותיו וטעמיו, ההגנות נגד ניצול מידע פנימי ועוד.
2,155 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 21100
סקירה אודות פרטיות, זכות הצבור לדעת, פרטיותם של אישי ציבור, העברת מידע בין מוסדות ציבור, חסיון מידע רפואי.
8,239 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 31190
סקירת חברה מתחום השרותים, מידע על המוצר, על השוק, שיטות ומקורות, מתחרים ותמהיל שיווקי.
3,197 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 31288
חופש המידע במשפט הישראלי בעבר והערכות מדינת ישראל לקראת ישומו של החוק בתחומים חוק ומשפט, תשתיות מידע, חינוך ועוד
6,667 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 33201
המחשב בביקורת הארגון, אבטחת מערכות מידע ממוחשבות, ומשמעות הביקורת הפנימית בעידן הממוחשב.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 33319
רקע ארגוני, הטיפול במידע בארגון, הצעת מערכת מידע ופעולות עיקריות של בעלי תפקידים והצעת חומרה.
3,079 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100