היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62099
דיון בתופעת העובדים הזמניים.
3,374 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64065
העסקת כח עבודה זמני תוך בדיקת רמת שביעות הרצון של הלקוחות משירות זה.
5,166 מילים (כ-16 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50346
עבודה זו בודקת באופן סטיטיסטי את הגורמים המשפיעים על היעדרות מהעבודה (מוצא, השכלה וכו').
4,341 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60924
ניתוח החברה, מערכת המידע הקיימת והצעה לתיקון הבעיות הקיימות.
3,399 מילים (כ-10.5 עמ'), 0 מקורות, 427.95 ₪
עבודה מס' 64152
האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64692
הסיבות העיקריות להתפתחותן של חברות כוח אדם בישראל, פסיקה בנושא, עיקרי "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם", התשנ"ו-1996 והתיקון לחוק.
9,105 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69733
השוואת הקשרים והמאפיינים של הסביבות הוירטואליות לחברות הציידים-לקטים.
6,755 מילים (כ-21 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60476
סקירת רוחב של שוק זה, מאפייניו, ההתפתחויות החוקיות שחלו בתחום וכן בחינת הגורמים הכלכליים והאנושיים לשגשוגו.
6,792 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 23127
עבודה זו בוחנת את הרגשת העליונות של האדם על בעלי החיים, וסוקרת את יתרונותיה של החיה על פני האדם.
8,321 מילים (כ-25.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100