היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 57
עבודה מס' 68016
בדיקת ההתאמה בין הזיכרון הקולקטיבי אודות הפלמ"ח שבא לידי ביטוי בספרות היפה, המקצועית ועוד, לבין ראיונות אישים עם חברי פלמ"ח.
9,141 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69053
באיזו מידה בא לידי ביטוי המונח 'זיכרון קולקטיבי ישראלי', במערכת החינוך הישראלית במקרי הבוחן: יום העצמאות ויום הזיכרון.
4,404 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67362
דיון בזיכרון ובהנצחה בישראל וניתוח שידורי הטלביזיה בערב יום הזיכרון.
5,290 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 66320
מחקר הבודק האם קיימת אינטראקציה בין רמזים מילוליים/תמונתיים המעוררים סכמות קוגניטיביות לבין יכולת זיכרון של טקסט לימודי.
5,772 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62051
דיון בשתי שיטות לבדיקת זיכרון - מבחן REY ו- CMT.
2,799 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62337
כיצד נבנה והשתנה היחס לזיכרון השואה בישראל, בעיקר בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה וכיצד השפיע על מפעל ההנצחה הממלכתי.
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 54 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 66093
סקירה של הספרות העדכנית (עד 2005) בתחום הפרעות הקשב וזיכרון עבודה תוך ניסיון לקשור בין שני הנושאים.
2,341 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 66750
ניתוח סיפור חיים של צופת טלוויזיה והבנה כיצד הטלוויזיה מעצבת את הזיכרון הקולקטיבי.
2,900 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 10152
סקירה קצרה של המאמרים על זיכרון, לימוד שפה, ילדים מול מבוגרים וגישות מודרניות.
1,028 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 57