היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת ההיפנוזה על הזיכרון

עבודה מס' 062670

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התיאוריות והמחקרים השונים אודות היפנוזה תוך התמקדות ביכולת התהליך ההיפנוטי לעורר את זיכרונו של האדם.

7,300 מילים ,33 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

מטרת העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את התיאוריות והמחקרים השונים אודות היפנוזה תוך התמקדות ביכולת התהליך ההיפנוטי לעורר את זכרונו של האדם.
ליכולת זו השלכות רבות הן במישור המשפטי והן במישור האישי: ישנם אנשים שמאבדים את זיכרונם בעקבות מאורעות אלו או אחרים, ובאמצעות ההיפנוזה מצליחים לשחזר מאורעות.
הצגת הנושא
היפנוזה היא השריית מצב דמוי "טראנס" של אחד על השני תוך איבוד יוזמה אישית של מהופנט (מילון פונטנה). מצב זה הוא בעל שלוש קבוצות מאפיינים עיקריות (Sarbin & Coe, 1972):
1. המהופנט מאבד את יוזמתו. הוא סר למרות המהפנט ובמקרים רבים מגלה חוסר פעילות וסירוב קיצוני לבצע תפקידים מורכבים, אף שהללו הם בהישג ידו. את תשומת ליבו הוא מחלק בדרך שונה מן הרגיל ובמיוחד היא נעשית סלקטיבית יותר, בהתאם לדרישות המהפנט.
2. יש שהמהופנט מרבה להגות מחשבות ולהעלות מתהום הנשייה זיכרונות מעברו, לפעמים אפילו עד כדי להאמין כי הוא אומנם חי את העבר. היות שהמהפנט משרה עליו רוגע והתנתקות נפשית, הרי במקרים רבים נחלש רצונו לאמת את ניסיונותיו הוא והוא נוטה לאמת לעצמו עיוותים חדשים וממושכים של המציאות. בנוסף על כך תחול בו במקרים רבים שכחה שלאחר ההיפנוזה: הוא "מתעורר" בלי לזכור כלל מה שאירע בתקופת ה"טראנס"; ואילו המהפנט מסוגל בדרך כלל להחזיר למהופנט את זכרונו באמצעות פקודה.
3. המהופנט עלול לאבד את עכבותיו ולמלא בהתלהבות משימות שונות שברגיל היה נרתע מהן. המהפנטים מנצלים לפעמים תגובה זו למטרות בידור (hilgard, 1965).
הגורם החשוב ביותר בהיפנוזה היא כניעות המהופנט למרותו של המהפנט. מידת הכניעות הזו היא הקובעת עד כמה מתאים אדם להיפנוט. עדיין לא ברור כלל מה הם הגורמים המשפיעים על תכונה זו.
הסוגסטיה הבתר היפנוטיה כלומר: הציות לפקודות המהפנט לאחר סיום מצב ההיפנוזה, היא בעלת השלכות חיוביות ביותר לצורכי ריפוי פסיכיאטרי וגם מסוכנות ביותר, משום שפרושה בקרה של אדם אחד על התפישות, ההתנהגות וההשקפות של אדם אחד, תקין במצב של ערות, מבלי שהלה ידע כלל כי הוא נתון להשפעתו המתמשכת של המהפנט. אולם בקרה זו איננה מוחלטת אפילו לאחר ה"טראנס" עמוק ביותר, וגם אנשים בעלי נטייה מפותחת ביותר להיכנע למרות המהפנט יירתעו מפני סוגסטיות בתר-היפנוטיות, כאשר הללו עומדות בסתירה מוחלטת להשקפותיהם ולעכבותיהם.
סקירת הנושא בספרות מעלה כי ההגדרות להיפנוזה אינן אחידות. גישה אחת לדוגמא טוענת כי ההיפנוזה הנה אחת הטקטיקות של הגדרת יחסים והתמודדות עם התנגדות, בה אדם משכנע אדם שני לעשות מה שהוא ובו בזמן להכחיש שהוא עושה זאת. הפרט חייב להגיב לאחת משתי הוראות סותרות הנאמרות בד בבד בלא יכולת להעיר על כך. כל מי שמקבל את האימפליקציות המשתמעות מכך מסכים למערכת משלימה, בה המהפנט הוא היחיד הקובע את מערך היחסים והגדרתם (Pascalis Imperiali, 1994)
כפי שבולט מהתיאוריות השונות, כמעט כל אחד בא עם מערך המוכן שלו, והרקע התיאורי בתוך ניסיון להסביר את התופעה ההיפנוטית על ממד אחד- אם של רגרסיה, אם של טרנס או קשב, אם של מטה קומוניקציה וצורות אחרות של הערכה, מעורבות או אי מעורבות בתפקיד.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 מטרת העבודה
1.2 הצגת הנושא
2. זיכרון וזכירה
2.1 מרכיבי הזיכרון
2.2 הקשר בין זיכרון למחשבות
3. מהי היפנוזה
3.1 השימוש בהיפנוזה כמודל טיפולי
3.2 התאמה לטיפול בהיפנוזה
3.3 הקשר בין היפנוזה למשתני אישיות
3.4 טיפולים באמצעות היפנוזה והאפקטיביות שלהם
4. שיפור זיכרון ע"י היפנוזה
4.1 הוראות החוק
4.2 הצורות לרענון הזיכרון
4.3 מחקרים שנערכו אודות הזיכרון
4.4 זיכרון בשעת נסיגת גיל היפנוטית
4.5 הגברה היפנוטית של זיכרון מכני
4.6 השימוש בחקירות פליליות
5. סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

מקורות:

אברבוך, ל' (1993), "השימוש בהיפנוזה לטיפול באלכוהוליזם" בתוך: מיכאלי, נ'; נאור, א' [עורכים]: אלכוהול ורפואה: הרצאות יום עיון שנערך ברמת גן, אפריל. ירושלים: משרד העבודה והרווחה ועמותת "אפשר", 1994.
אלון, נ', ווילי נ' (1993), "יסודות משותפים בהיפנוזה, בפסיכותרפיה וב"עבודה" בודהיסטית-טיבטנית", שיחות.
אלון ה' (1983) "שימוש בהיפנוזה לצרכי חקירה" משפטים, יג, תשמ"ג.
בורגנסקי, א' (1994), מיקוד שליטה, דימוי עצמי, נוירוטיות ואקסטרוברטיות בקרב מתמכרים לסמים בישראל, אוניברסיטת בר אילן, מחלקה לקרימינולוגיה, 1994.
זומר, א' (1989), "אישיות מרובת פנים: הערות על אבחון, טיפול ורגשות המטפל", שיחות, 1989.
מילון פונטנה למחשבה מודרנית, עם עובד, 1985.
פוקס, ק' (1994) "סטטוס מדעי לרענון היזיכרון באמצעות היפנוזה", רפואה ומשפט, 10.
פלק, ב' (1983), השוואת יכולתם של ילדים המתקשים ושאינם מתקשים בחשבון במטלות קוגניטיביות התפתחותיות, בר אילן: המחלקה לחינוך.
קופלמן-רובין, ד' (1994) טיפול בחרדת בחינות על-ידי חשיפה תת-סיפית ובחינת השפעת רמת ההיפנוזיטביליות, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה.
קאגאן, מ' ק' (1979), התפתחות הילד ואישיותו, כרך א', תל-אביב: הוצאת דורי.
קליינהאוז מ', גולדברג ט' (1987), הסכנות שבהיפנוזה, בית הספר לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב.
Eysenck h.j. et all (1991) "Personality, stress. amoking, and genetic predisposotion", Integrative phsyological and behavior science 26 pp.309-322
Bakan P.,(1989) "Hypnosis As A Subjuctive Experience", Scand Journal, 1968, 9, Pp.33-38.
Frischoltz d (1995) a critical evaluation of the 1995 ama report onhypnosis and memory ucla university.
Hilgard E.R. (1965), Hypnotic Sucseptibility, N.Y.
Hilgard E.R. (1975), "Hypnosis", Annual Review Of Psychology, 26.
Iancu, I`, Kotler, M`, Spivak, B`, Radwan, M`, (1994) "Aspects Of Hyperemesis Gravidarum Psychiatric", Psychotherapy Psychosomatics, 61[3-4], 1994, 143-149.
Jay Lynn, S` (1987), "Hypnosis, Imagination, And Fantasy, J.O.Mental Imaginery, 11(2), Pp.101-112.
Kleinhauz, M`, Eli, I`, (1991) "In Dentistry - Coping With The Fear Of Hypnotic Induction Losing Control [Autonomy]: A Brief Communication", Int. Journal Of Clinical Experimental Hypnosis,39[2], 1991, 125-128.
Melei J.P. Hilgard E.R., (1968) "Attitudes Towards Hypnosis Self Prediction And Hypnotic Susceptibility", International Journal Of Clinic Experimental Hypnosis, 12, Pp.99-108.
Morgan, A.E., (1973) "The Heritability Of Hypnotic Susceptibility In Twins", Journal Of Abnormal Psychology, , 82, Pp.55-61.
Moss B`, Magaro p` (1989), "Personslity Types And Hetero-Versus Auto Hypnosis", Jurnal of .Personality And Social Psychology, 57,3, Pp.532-538.
Navon, D` (1987) , "A Puzzle About Hypnosis That Grandma May Still Have",Behavioral Brain Sciences,10[4], 775-775
Orian, C (1989) , "Self-Injurious-Behavior As A Habit And Its Treatment", American Journal Of Clinical Hypnosis, 32[2] 84-89.
Ofshe R`, (1994), "Recoverd Memory Therapy And Robust Repression: Influence And Pseudomemories", Integration J. O. Clinic And Experimental Hypnosis, 42, Pp.391-410.
Pascalis V`, Imperiali m.g. (1994) , "Personality, Hypnotic Susceptibility And Eeg Responses: Preliminary Study", Personal And Motor Skills, 59, Pp.371-378.
Sarbin,T.R., Coe W.C., (1972), Hypnosis: A Social Psychological Analysis Of Influence Communication, New-York: Holt.
Shalev, A Bonne, Omer B, Spencer (1996), "Treatment Of Posttraumatic Stress Disorder: A Review", Psychosomatic Medicine, Pp.281-561
Somer, E` (1990) "Couple Hypnotherapy With A Rape Victim Brief Simultaneous And Her Spouse: A Brief Communication", International Journal Of Clinical Experimental Hypnosis, 38[1], 1990, 1-5.
Shor, R.E, (1970) "The Three-Factor Theory Of Hypnosis As Applied To Book-Reading Fantasy And To The Concept Of Suggestion", Internanational Journal Of Clinic Experimental Hypnosis, 18, Pp.89-98.
Vigotsky, L.S. (1980), The Collected Works Of L.S. Vigotky. Memory And Its Developmemt In Childhood new-york: springer.
Weitzenhoffer A.M, Weitzenhoffer G.B., (1958), "Personality And Hypnotic Suscetibility" Ammerican Journal Of Clinic Hypnosis, 1, Pp.79-82.

תגים:

שיכחה · מודע · היזכרות · טראנס · זיכרון · קצר · טווח · ארוך · פיענוח · שליפה · חקירה · פלילית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת ההיפנוזה על הזיכרון", סמינריון אודות "השפעת ההיפנוזה על הזיכרון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.