היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 65404
חקירת טרוריסטים- הגבול שבין חקירה הוגנת לבין עינוי אסור.
15,163 מילים (כ-46.5 עמ'), 98 מקורות, 786.95 ₪
עבודה מס' 60750
סמכויות, מעמד משפטי ועמדת בג"צ.
5,558 מילים (כ-17 עמ'), 64 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60802
חשיבות ההגדרה והניסוח בחקירה המדעית על פי גישתו של ויטגנשטיין.
5,535 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60871
השוואה בין ישראל למדינות אחרות, ההתפתחות ההיסטורית של ועדת החקירה הממלכתית ובדיקת הגורמים המשפיעים על יישום או על אי יישום המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל.
14,909 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65175
שמירה על זכויות חשודים בחקירה- שימוש בשיטות מחקר ראויות או פסולות, לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
3,030 מילים (כ-9.5 עמ'), 25 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60049
בדיקת השפעת חוקי היסוד על זכויות אלה.
13,954 מילים (כ-43 עמ'), 27 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 67071
כיצד סיקרה התקשורת הישראלית את ההחלטות שהביאו להקמת ועדת חקירה במקרה זה, מהם הגורמים האפשריים שהשפיעו על צורת הסיקור, ולמה דווקא פרשה זו קיבלה בולטות וחשיפה גדולה.
11,535 מילים (כ-35.5 עמ'), 29 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 68535
חקירת המשל החסידי של האדם הרוכב על סוס לר' שניאור זלמן מלאדי
4,654 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68344
חייו של האמן וחקירת יצירתו "יום הדין".
3,148 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43