היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 50168
סקירת האירוע, המלצות הועדה ומידת יישומן.
1,834 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 64707
"חקירה פרטית" ו-"חקירה פומבית" בהתאם לסעיפים 288 ו-298 לפקודת החברות.
11,218 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 60871
השוואה בין ישראל למדינות אחרות, ההתפתחות ההיסטורית של ועדת החקירה הממלכתית ובדיקת הגורמים המשפיעים על יישום או על אי יישום המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל.
14,909 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65404
חקירת טרוריסטים- הגבול שבין חקירה הוגנת לבין עינוי אסור.
15,163 מילים (כ-46.5 עמ'), 98 מקורות, 786.95 ₪
עבודה מס' 60802
חשיבות ההגדרה והניסוח בחקירה המדעית על פי גישתו של ויטגנשטיין.
5,535 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 67402
בדיקת נושאי האחריות כפי שעולה מתוך ועדת החקירה שדנה בפעילות הצבאית בנחל קישון.
1,378 מילים (כ-4 עמ'), 2 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 65175
שמירה על זכויות חשודים בחקירה- שימוש בשיטות מחקר ראויות או פסולות, לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
3,030 מילים (כ-9.5 עמ'), 25 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 20771
סקירת העלייה לישראל בשנות ה-50, תיאור המקרים, פעולות הרשויות וועדות החקירה, תוך ניסיון להתחקות אחרי המאמצים לפתרון הפרשה.
5,693 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66212
בחינת התמודדותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית עם סוגיית הפעלת כוח בחקירות השב"כ באמצעות אירועים מרכזים (נאפסו, קו 300).
17,664 מילים (כ-54.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43