היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכויות עצור במהלך החקירה

עבודה מס' 060049

מחיר: 435.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת השפעת חוקי היסוד על זכויות אלה.

13,954 מילים ,27 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

ההכרה בזכויות אדם מבוססת על תפישה לפיה מן הראוי לקיים הסדרים חברתיים שיבטאו את ערכו וחשיבותו המרכזית של הפרט בתוך החברה בה הוא חי.
לקחי ההיסטוריה והידע שנרכש על צרכיו שלה אדם הביאו במרוצת השנים לניסוח מוסכם בדבר כמה זכויות מרכזיות שההגנה עליהן מתחייבת מתפישה זו: ראשונה היא הזכות לחיים. זכויות אחרות נוגעות לאיכות החיים: זכות לחירות אישית, לביטחון, לשוויון ולכבוד. לעתים קרויות זכויות אלה "זכויות האדם". כינוי זה מדגיש את העובדה שהן נובעות מצרכיו הבסיסיים של האדם, ולא מהחלטתו של הממשל או ממעמד אזרחי מסוים. לעתים הן מכונות "זכויות אזרחיות" (CIVIL RIGHT), כינוי זה מדגיש כי זכויות אלה חשובות לפרט כנוטל חלק במערכת חברתית מדינית(1).

תוכן עניינים:
הקדמה
זכויות חשודים ונאשמים ואכיפת החוק
שלבי ההליך של אכיפת החוק הפלילי

שלבי החקירה: זכויות חשודים

מעצר לצורכי חקירה
מהו מעצר?
מתי יוצדק מעצר?
מי מוסמך לבצע מעצר?
מעצר משטרתי
פיצויים על מעצר בלתי מוצדק (ע"פ חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ"ו, 1996 סעיף 38)

מעצר ללא צו
מעצר ללא צו ע"י שוטר
תיקון פקודת המשטרה - מס' 15
תיקון סעיף 23
מעצר ללא צו ע"י שוטר - נוהלי ביצוע (חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו 1996 סעיף 24)
תיקון סעיף 24
מה ייעשה בעצור
הליכי מעצר
תיקון סעיף 25
מעצר ללא צו ע"י אדם פרטי
הזכות להתנגד למעצר שלא כחוק ע"י אדם פרטי
מה ייעשה בעצור

מעצר ע"פ צו (חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו 1996 סעיפים 12-22)
אופן ביצוע המעצר
התנגדות למעצר בלתי חוקי
חוקיות המעצר - טעות המתנגד
הגנה לעוצר בתום לב

שיטות חקירה ואיסוף ראיות
חקירת חשוד
חיפושים
בדיקות גופניות
חיפוש בעצור אגב מעצר ללא צו ע"י שוטר
האזנות סתר
זיהוי
ראיות שנאספו בדרכים פסולות
צו החיפוש
הסמכות ע"פ צו החיפוש
חיפוש בבית או מקום שלא על פי צו חיפוש
העילות לחיפוש
תפיסת חפצים
חיפוש בפני שופט
תיקון סעיף 29 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו - 1996.

זכות השתיקה
הסיבות שעומדות מאחורי מתן זכות השתיקה לחשוד
טענות הבאות נגד זכות השתיקה
הטעמים לחיסיון מפני הפללה עצמית
הפעלת החסיון והויתור עליו
זכות השתיקה היחסית
חסינות השימוש

הזכות לסניגור
טענות המתנגדים לזכות זו
טענות המצדדים בזכות זו
סיכום
מכשולים מעשיים
כשרותן של ראיות המושגות על רקע הפרת ההוראות שבסעיף 29
סיכום
המגבלות בדיון
הפסקת ייצוג וחילוף סניגורים
ההסדרים הנהוגים
דוגמאות מפסקי דין

פרסום חשד
1. הודעה לקרובים
2. פרסום בעיתונות
ההכרעה
פרסום לאחר הארכת מעצר
דוגמאות לפסקי דין
כתבה שפורסמה בעיתון מעריב במוסף סופשבוע באחד מסופי השבוע האחרונים:

ביבליוגרפיה

מקורות:

האגודה לזכויות האזרח בישראל, עיונים בזכויות האזרח בישראל - זכויות חשודים ונאשמים. ירושלים: בן צבי בע"מ, 1986.
ליבאי, דוד. "חקירת חשוד והחיסיון מהפללה עצמית." הפרקליט ע"ט (1973): 109-92.
קדמי, יעקב. סדר הדין בפלילים. תל - אביב: דיונון: 1992.
שחר, אלדר. דיון פלילי. חיפה : אתיקה הוצאה לאור, 1996.
שנידור, חגי. עיונים בזכויות האזרח בישראל זכויות חשודים - מהדורה מעובדת. ירושלים: סטודיו קו גרף , 1989.

תגים:

זכויות · חשודים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכויות עצור במהלך החקירה", סמינריון אודות "זכויות עצור במהלך החקירה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.