היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 57
עבודה מס' 66093
סקירה של הספרות העדכנית (עד 2005) בתחום הפרעות הקשב וזיכרון עבודה תוך ניסיון לקשור בין שני הנושאים.
2,341 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 67803
הקשר בין קיבולת הזיכרון לבין בחירת האסטרטגיה לפתרון בעיות במתמטיקה אצל ילדים.
2,491 מילים (כ-7.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68016
בדיקת ההתאמה בין הזיכרון הקולקטיבי אודות הפלמ"ח שבא לידי ביטוי בספרות היפה, המקצועית ועוד, לבין ראיונות אישים עם חברי פלמ"ח.
9,141 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67362
דיון בזיכרון ובהנצחה בישראל וניתוח שידורי הטלביזיה בערב יום הזיכרון.
5,290 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 69053
באיזו מידה בא לידי ביטוי המונח 'זיכרון קולקטיבי ישראלי', במערכת החינוך הישראלית במקרי הבוחן: יום העצמאות ויום הזיכרון.
4,404 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62670
סקירת התיאוריות והמחקרים השונים אודות היפנוזה תוך התמקדות ביכולת התהליך ההיפנוטי לעורר את זיכרונו של האדם.
7,300 מילים (כ-22.5 עמ'), 33 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 70032
השינוי וההמשכיות של הזיכרון הקולקטיבי של הלינה המשותפת בקיבוץ "עין השלושה", מהקמתו עד ימינו.
12,118 מילים (כ-37.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68752
הבדלים בין המינים במנגנון הקידוד של החומר הרגשי בזיכרון ברמה של אמיגדלה והשפעתם על הבדלים בהתנהגות הרגשית בין שני המינים.
10,485 מילים (כ-32.5 עמ'), 80 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62337
כיצד נבנה והשתנה היחס לזיכרון השואה בישראל, בעיקר בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה וכיצד השפיע על מפעל ההנצחה הממלכתי.
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 54 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 57