היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 78
עבודה מס' 68016
בדיקת ההתאמה בין הזיכרון הקולקטיבי אודות הפלמ"ח שבא לידי ביטוי בספרות היפה, המקצועית ועוד, לבין ראיונות אישים עם חברי פלמ"ח.
9,141 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69053
באיזו מידה בא לידי ביטוי המונח 'זיכרון קולקטיבי ישראלי', במערכת החינוך הישראלית במקרי הבוחן: יום העצמאות ויום הזיכרון.
4,404 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67362
דיון בזיכרון ובהנצחה בישראל וניתוח שידורי הטלביזיה בערב יום הזיכרון.
5,290 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 67060
כיצד מעצב טקס העלאת העצמות של הרצל את גיבוש הזהות והזיכרון הקולקטיביים לאומיים בישראל?
5,134 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 66093
סקירה של הספרות העדכנית (עד 2005) בתחום הפרעות הקשב וזיכרון עבודה תוך ניסיון לקשור בין שני הנושאים.
2,341 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 68707
בחינה אמפירית של הקשר בין כמות הדיווח התקשורתי של אירוע טרור לבין הזיכרון הקולקטיבי של אירוע זה.
11,734 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66750
ניתוח סיפור חיים של צופת טלוויזיה והבנה כיצד הטלוויזיה מעצבת את הזיכרון הקולקטיבי.
2,900 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70032
השינוי וההמשכיות של הזיכרון הקולקטיבי של הלינה המשותפת בקיבוץ "עין השלושה", מהקמתו עד ימינו.
12,118 מילים (כ-37.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 10152
סקירה קצרה של המאמרים על זיכרון, לימוד שפה, ילדים מול מבוגרים וגישות מודרניות.
1,028 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 78