היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67841
מחקר הבודק את השפעת אופן ההצגה (הצגה הוליסטית-פרצוף שלם מול הצגה אנליטית- פרצוף מעורבב) וההפרעת הקשב (עם מוזיקה מול בלי מוזיקה) על זיהוי פנים.
3,160 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 51039
סקירה תיאורטית ובדיקה מחקרית באמצעות מחקר שביעות רצון של נהגים ממוקד התנועה של קול ישראל.
9,962 מילים (כ-30.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60429
בדיקת שתי שיטות הסקר באמצעות מחקר בנושא עמדת הילדים בבתי הספר היסודיים כלפי קריאה והקשר בין משתנים דמוגרפיים.
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67967
השפעת המצב הרגשי הנתון על זיהוי פנים במטלת היכר.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66883
מחקר העוסק בזיהוי פרצופים בהבעות שמחות או עצובות והקשרים מתאימים או ניטרלים להבעת הפנים.
2,007 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70448
מהי ההשפעה המשותפת של נורמה חברתית ושל פנים אמינות או לא אמינות של אדם זר, על תפיסת אמון.
15,098 מילים (כ-46.5 עמ'), 42 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 10194
סקירת הבעיות האתיות העלולות להיווצר ביעוץ בחברה ע"י יועצים שונים כדוג': רו"ח,מבקר פנים.
7,047 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60408
בדיקת הקשר שבין העיוורון, חוסר התאום של השעון הביולוגי הפנימי והבעיות ההתנהגותיות הנובעות מכך.
3,582 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69579
מהם הגורמים המשפיעים על המעבר מהרכש חו"ל לרכש פנים בחברת "נלקום" בע"מ?
8,847 מילים (כ-27 עמ'), 16 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100