היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66770
ניתוח כדאיות השקעה של חברה Derwentside וניתוח מקורות מימון אפשריים להשקעה.
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67298
האם ההפרות הרבות של זכויות הקניין הרוחני פוגעות בהשקעות הזרות בסין? האם הפרות אלה אכן פוגעות בהשקעות הזרות? ומה עושות החברות הזרות על מנת להגן על עצמן?
8,727 מילים (כ-27 עמ'), 26 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 62971
כיצד מתמודדת התקשורת הזרה עם מגבלותיה ואיך, למרות אותן מגבלות, מצליחה התקשורת הזרה להשפיע על מעמדם של הצדדים בסכסוך בדעת הקהל העולמית.
10,387 מילים (כ-32 עמ'), 42 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60834
בחינת הטענה כי לימוד השפה הזרה יגרום לשיפור בטחונו העצמי ומעמדו החברתי של הילד.
10,117 מילים (כ-31 עמ'), 49 מקורות, 506.95 ₪
עבודה מס' 69794
כיצד חינוך והשקעה בתשתיות חינוך עשויים להוות מנוע כלכלי וכלי להקטנת העוני והפערים החברתיים בישראל?
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 69961
ניסיון להראות קשר בין עולם ההשקעות וטכניקות של מדיטציה במטרה להגביר את השליטה והמודעות עצמית לבין משחק השח-מט ולתכונות המאפיינות את אחד מגדולי השחקנים בענף: גארי קספרוב.
5,068 מילים (כ-15.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68820
תרגל הכולל שני חלקים: בחירת פרוייקט להשקעה בחברת GREEN ומחיר ההון בחברת Celtor plc.
2,206 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64892
דיון בבעיות האתיות בשוק ההון, תוך התמקדות בדילמות האתיות העומדות בפני יועצי השקעות בבנקים לאור עקרונות המוסר השונים.
10,705 מילים (כ-33 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 32667
סקירת המצב הכלכלי והפיננסי טרם פתיחת התיק, קביעת האסטרטגיה לבחירת הנכסים, פיזור ההשקעה , הערכת המהלכים והתוצאות .
2,904 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100