היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 57
עבודה מס' 67292
בדיקת האפקטיביות של פרסומות קופצות ושל פרסומות באנר.
9,681 מילים (כ-30 עמ'), 25 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69820
ניתוח של 15 פרסומות.
9,511 מילים (כ-29.5 עמ'), 75 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 69610
האם ישנו רציונאל משותף העומד מאחורי פרסומות הטלוויזיה בלווין של yes לבין המבנה ועיצובו של בית הקולנוע yes Planet?
2,749 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70099
התייחסות למוצרי הפרסום ולדרך השימוש בנשים בפרסום בחמש השנים האחרונות - ניתוח 6 פרסומות.
5,366 מילים (כ-16.5 עמ'), 23 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 69359
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלון.
7,584 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65618
בחינה הנושא מן ההיבט של מוסר בעסקים.
4,110 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 68691
סקירת ספרות ומחקר כמותי (שאלון עמדות).
3,218 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 63277
האם הפרסום בטלוויזיה משפיע על הילדים לבקש מההורים לרכוש את המותג.
8,195 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64228
סקירת הסיבות והגורמים לדילוג בין הערוצים בעת מקבץ הפרסומות, ומחקר אודות התופעה.
8,620 מילים (כ-26.5 עמ'), 32 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 57