היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 65293
החסר בכלי רכב - החוקים השונים והפסיקה (הדלה) בנושא יבוא כלי רכב.
7,807 מילים (כ-24 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70299
בדיקת כדאיות של מיזם חדש של השכרת רכב לפי שעות מבחינת כל הקריטריונים הנדרשים ביזמות וליזם המתחיל המיזם חדש, ונכלל בזה הקריטריון של מסך ראשון, וניתוחי היתכנות וכדאיות שונים.
7,870 מילים (כ-24 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 60853
ניתוח זרימת המידע והקמת מערכת מידע לניהול צי רכב בקיבוץ, כולל מסמך יזום, איפיון ותרשימי . DFD
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68487
סקירה וניתוח החברות והסביבה הכלכלית שלהן והערכת שווי של חברת 'דלק רכב'.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64906
תופעת גניבת כלי רכב וההתמודדות עימה.
6,139 מילים (כ-19 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41221
סקירה כללית, חוזה ביטוח הרכב, טענות ההגנה של המבטח וקיזוז חובות מהתביעה.
4,761 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64720
הערכת הרפורמה תוך בחינת יעדיה, אופן ביצוע של מהלכיה, והערכת הישגיה.
6,440 מילים (כ-20 עמ'), 18 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 70027
בחינה וניתוח של היוזמה.
8,735 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 65825
התמקדות בממשק האדם-מכונה של המערכת.
4,056 מילים (כ-12.5 עמ'), 3 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35