היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 60576
הקודים האתיים הנחוצים לתפקודו הנאות של השופט תוך בחינת חשיבות החוק הפורמלי, בדיקת מושגי הצדק והחוק הטבעי מול החקיקה הסינתטית והקשר שבין החוק, האחריות הפלילית והגישה האתית.
10,189 מילים (כ-31.5 עמ'), 45 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60847
הביקורת של אריסטופנס על אתונה וההתחייסות של אנטיגונה ופרומתאוס הכבול לדת כמקור לערכי צדק במדינה.
3,716 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62388
"החוק" בפרספקטיבה של הצדק והבעייתיות בהקניית מושג זה גם כיום.
2,984 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65012
סקירת הדרכים לחלוקת העושר בחברה באמצעות מערכת המס ובכלים משפטיים והאם קידומו של שוויון חברתי כרוך באובדן יעילות כלכלית.
9,184 מילים (כ-28.5 עמ'), 11 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65198
האם שירותי הרפואה אינם פוגעים בטיב השירות לאזרח הרגיל והאם אינם מעקרים לחלוטין את רעיון הצדק החלוקתי.
8,622 מילים (כ-26.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60127
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69690
בחינה וניסיון לקטלג את "שיקולי הצדק" שיישם בית המשפט בסכסוכים חוזיים, תוך ניסיון למצוא מודל, קבוע או גמיש, ליישום שיקולים אלו.
8,346 מילים (כ-25.5 עמ'), 40 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 50835
רקע על אפלטון, "על הצדק" והמדינה האידיאלית ומאפייניה לפי אפלטון.
7,672 מילים (כ-23.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43