היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65302
ניתוח המתודולגיות השונות להערכת שווי: DCF, מכפיל, שווי נכסי נקי וגישת העסקאות הדומות; כמו כן בוצעה הערכת שווי לחברת מכתשים אגן וניתוח הסביבה הכלכלית והעסקית לפי שיטת ה DCF וכן לפי שיטת המכפיל.
6,929 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61095
סקירה מקיפה של מודלים, גישות וכלים בהערכת שווי של פירמות.
9,801 מילים (כ-30 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66732
סקירת הרשת תוך התייחסות למיקומה במערך בתי המלון בארץ ובעיקר באילת, הקשר הישיר למשבר בתיירות, אופי החברה עצמה, וניתוח הדוחות הכספיים.
7,234 מילים (כ-22.5 עמ'), 14 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64413
בחינת הקשיים העומדים בפני מיזמים משותפים. מדוע חברות מסוימות מצליחות ואילו אחרות נכשלות, ומדוע ישנן יזמים הנרתעים מלעשות עסקים עם תושבי מזרח אירופה?
3,718 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65953
בחינת נושא המיזוגים מבחינה כלכלית וניהולית, תוך התייחסות למיזוג שתי חברות מארצות שונות.
4,959 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41250
סקירה כללית על שירותי מודיעין בעולם, חשאיות בדמוקרטיה, מודלים לפיקוח והמודיעין המודרני.
12,101 מילים (כ-37 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67445
ניתוח פיננסי של החברה.
4,282 מילים (כ-13 עמ'), 0 מקורות, 271.95 ₪
עבודה מס' 68088
ניתוח השוואתי בין השיטות המקובלות במשק להערכת שווי חברות לבין השיטה שנקבעה בחוק יישום תוכנית ההתנתקות והסקת מסקנות מהניתוח. הניתוח יושם בפועל על חברות קיימות.
10,545 מילים (כ-32.5 עמ'), 3 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69238
דיון בנושא על פי עקרונות המוסר.
5,698 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100