היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65199
מדוע ישנו פער בין רמות השכר ומהי עמדת המחוקק ועמדת הציבור והמעסיקים לגבי פערי השכר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68850
ניתוח דפוסי ההעסקה הבלתי שגרתיים בין השנים 2000-2008, בהם נפתח טרמינל 3.
7,162 מילים (כ-22 עמ'), 35 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61625
מאפיני צורת ההעסקה ועיקרי ההסדר החוקי
10,853 מילים (כ-33.5 עמ'), 12 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67184
אפשרויות ההעסקה החוקיות והבלתי חוקיות של העובדים במספר מדינות באירופה ובישראל תוך התייחסות לדילמה המוסרית העומדת בפני המעסיקים.
6,408 מילים (כ-19.5 עמ'), 37 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50620
סקירת הנושא של העסקת ילדים בארץ ובעולם תוך התייחסות לשאלה האם ניתן להצדיק את התופעה בתנאים מסוימים.
7,946 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64065
העסקת כח עבודה זמני תוך בדיקת רמת שביעות הרצון של הלקוחות משירות זה
5,166 מילים (כ-16 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61763
מאפייני צורת ההעסקה ועיקרי ההסדר החוקי.
24,305 מילים (כ-75 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68565
דיון בשאלה האם המעסיק יכול להגביל את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום העסקתו, וכיצד ניתן לאזן בין האינטרסים השונים של העובד ושל המעסיק?
9,600 מילים (כ-29.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68108
ניתוח היקפי העסקת עובדי הקבלן ע"י משרדים ממשלתיים ואי עמידת המגזר הציבורי בהוראות החוק בתחום.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100