היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 49
עבודה מס' 23084
המעצמות האירופאיות, ההתעוררות הלאומית במצרים ומרד עראבי, הכיבוש הבריטי
7,750 מילים (כ-24 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 21275
סקירת היחס למוסלמים ויהודים, מצב כלכלי, מרידת הבדווים תוך הסתמכות על ספרות וכתבי עת.
1,735 מילים (כ-5.5 עמ'), 7 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 66730
המניעים השונים שהובילו את היטלר וגרמניה לבחור באוסטריה ככיבושם הראשון באירופה בדרך למלחמת העולם השנייה.
5,125 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 40193
חובותיה הגדלים לנושים המערביים ובעיקר לצרפת ואנגליה. התערבות המעצמות בניהול ענייני הפנים של מצרים,עד לכיבושה.
3,687 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67482
כיצד השפיע הכיבוש הבריטי וסכסוך הקרקעות על אוכלוסיית המאורים בניו- זילנד.
3,012 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69108
תיאור כיבוש העיר תוך התייחסות למערכת היחסים בין האוכלוסיות.
5,376 מילים (כ-16.5 עמ'), 21 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10135
סקירת תולדותיה, תקופת הפלישתים, תקופת כיבוש אשור כולל התיחסות לממצאים עכשיויים.
6,811 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64388
בחינת סגנון הניהול היפני בחברות רב לאומיות.
6,079 מילים (כ-18.5 עמ'), 33 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64993
השפעת המצב הכלכלי ששרר ביפן בשנות העשרים והשלושים על התפשטות המיליטריזם בה, ועל יציאתה למלחמת העולם השנייה.
7,928 מילים (כ-24.5 עמ'), 18 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 49