היישום אינו מחובר לאינטרנט

המחשבים בחינוך

עבודה מס' 041617

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השימוש במחשבים בחינוך, האוריינות בחינוך היפני כמופת, סביבת למידה מתווכת מחשב והתנהגות בסביבה זו והיבטים של חשיבה אוריינית.

3,733 מילים ,41 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

כאשר עוסקים בתחום המחשוב בחינוך בשנים האחרונות עולות שאלות רבות בנושאה זה, כגון : האם המחשב מסייע לילדים בלימודי הכתיבה? שאלה זו הינה כבדת משקל והיא מצריכה תשובה על מס' שאלות נוספות כגון: מה היא סביבת למידה מתווכת מחשב, ומה הן התנהגויות הלמידה המאפיינות סביבה זאת? על שאלות אלה ואחרות
ננסה לענות במהלך עבודה זו.
השימוש במחשבים אישיים הופך כיום לנפוץ יותר ויותר, הסטטיסטיקה מלמדת אותנו כי בכל בית רביעי בישראל ש מחשב אישי. ואולם רמת השימוש במחשב האישי היא עדיין מוגבלת ביותר, חלק גדול מהמשתמשים רואים בו כ"מכונת כתיבה משוכללת" ואילו החלק השני ראוה במחשב צעצוע יקר ומתוחכם. גם השימוש שנעשה במחשבים בבתי ספר הינו בחיתוליו. בכל הקשור למגמות מיוחדות העוסקות במדעי המחשב הרי שישראל מתקדמת כמו יתר העולם המערבי ואולי אף יותר. אולם כאשר מדובר בשימוש במחשב כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים הכללית הרי שמעטות עדיין תוכניות הלימוד. אנו מוצאים כיום יותר ויותר אתרים בעברית באינטרנט, אך עדיין המחשב הוא נחלתם של דוברי האנגלית ואין עדיין מספיק מידע לדוברי עברית ברשתות התקשורת. בעבודה זו ננסה לבדוק האם קיימת אפשרות ריאלית להעביר את שיטת הלימוד בקריאה ובכתיבה לילדי הכיתות הנמוכות, מהשיטות הקלאסיות אל
המחשב. לכאורה מדובר במשימה בלתי אפשרית, שכן השימוש במחשב הינו אפשרי רק למי ששולטים היטב בקריאה וכתיבה, אולם זו בדיוק הטעות. במחשב קיימות תכונות גרפיות, תכונות קוליות (אודיו) ותכונות של תמונת וידאו, אשר יחד מהווים מרקם מרתק בעל אפשרויות אין ספור. כבר כיום משתמשים בתוכניות מחשב בגני ילדים על מנת ללמד את הילדים לזהות : צבעים, תמונות של חיות, תכונות, ואפילו צורות של אותיות. היכולת של שילוב אנימציה וכל יחד אם גרפיקה טומנת בחובה אפשרויות צבעוניות ומרתקות ללימוד שפה ובכלל זה עברית. נושא זה יידון בעבודה
זו.

תוכן עניינים:
1. השימוש במחשבים בחינוך
2. האוריינות בחינוך היפני כמופת
3. סביבת למידה מתווכת מחשב - התנהגויות למידה בסביבה מתווכת מחשב
4. היבטים של חשיבה אוריינית
5. ביבליוגרפיה

מקורות:

Blumer, H (1992)' Society as Symbolic Interaction' in A. Rose (Ed): Human Behaviour and Social Processes An Interactionist Approach. London, Routledge and Kegan Paul.
CLMS (1995) ` The Importance of Individual Experiences in New Learning Programmes'. University of Leicester.
CLMS (1995) ` A Symbolic Interactionist Approach to Adult Learning : The work of Peter Jarvis.' University of Leicester.
CLMS (1995) `Piaget's Theory of Intellectual Development'. University of Leicester.
Darwin C (1859) ` The Origin of Species' Penguin London (copy of first edition)
Fayol H (1930) ` Industrial and General Administration., London Pitman.
Fetzer J (1989) `Language and Mentality: Computational, Representational, and Dispositional Conceptions', in Behaviorism. New York: Paragon.
Hargreaves, J (1982) Sport Culture and Ideology" In Jennifer Hargreaves (ed) Sport culture and Ideology. London Routledge and Kegan Paul.
Holloway W Ed (1991) ` Scientific Management and the Task Idea: Precursors of Industrial Psychology', chp 2 in Psychology and Organizational Behaviour: Managing the Individual at Work. Sage Publications.
Honey, P. Mumford, A. (1986) ` The Manual of Learning Styles (2nd Edition): P. Honey: Maidenhead.
Jarvis, P (1995) Adult and Continuing Education: Theory and Practice, (2nd edition) London: Routledge.
Khoon, H C Jewson, N (1995) ` Changing Hearts Minds: Training programmes for "Mid-career" workers in Singapore. Working Paper 7, January (p374/375). Centre for Labour Market Studies. University of Leicester.
Kolb DA (1988) ` Experience as the Source of Learning and Development'. New Jersey. Prentice Hall.
Kolb, DA Rubin and MCIntyre, JM (1984). Organisational Psychology : an Experiential Approach to Organisational Behaviour (4th ed ). Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall.
Latham, GP (1989) ` Behavioural Approaches to the Training Process', extract from IL Goldstein and Associates (eds) Training and Development in Organisations. Jossey-Bass.
Le Francois G. (ed) (1980) ` Thought and Language' in Psychology. Wadsworth Publishing.
Mannheim, K (1936) `ideology and Utopia' London; Croom Helm.(p22)
Mintzberg H (1988) `The Manager's Job: Folklore and Fact' in J B
Quinn, H Mintzberg and RM, James (eds) The Strategy Process. Prentice Hall.
Mumford A (1989) `Management Development Models' in Management Development: Strategies for Action. Institute of Personnel Management.
Myers DG (ed) (1988) `Psychology.' Worth
Oliver J (ed) (1990) ` A Strategic Approach to Management Development' in Developing Managers. The Economist. (p 4).
Pavlov, I P (1927). `Conditioned Reflexes. (trans. S. V. Enwrap.) Oxford University Press, London.
Paint, J (1967) `Six Psychological Issues' London University Press London.
Sadler P (1989) `Management Development' in Personnel Management in Britain. Basil Blackwell Ltd.

Skinner B.F. (1938). ` The Behaviour of Organisms.' Appleton-Century-Crofts. New York.
Strauss A (ed) ` George Herbert Mead on Social Psychology'.
Vygotsky, LS (1962) ` Thought and Language' Cambridge, Mass. MIT Press.
ברוך יכין, "תפיסת גורמי האפקטיביות הבית ספרית אצל מנהלי בתי ספר והקשר למאפייני הרקע שלהם", אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר לחינוך, מרץ 1989.
Coleman J., Campbell E., Hobson C., McPartlend J., Mood A., Weinfeld F., York R., "Equality of Educational Opportunity", Washington D.C. 1966.
Summers A.A., Wolfe B.L., "Do Schools Make a Difference", American Economic Review, 67 (1977), 639-652.
מינקוביץ א., דיוויס ד., באשי י., "הערכת ההשגים הלימודיים והחינוכיים של בית הספר היסודי בישראל", האוניברסיטה העברית, ירושלים 1982.
Bossert S., "Effective Elimentary Schools", in R. Kyle (Ed.): Reaching for Excelence: An Effective Schoolse Sourcebook", 1985, 39-53. Washington D.C.
Brookover W. et al. Creating Effective Schools: An Inservice Program for Enhancing School Learning Climate and School Achivement. 1982, U.S.A.
שרן ש., "בית הספר כארגון: גישה מערכתית". פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך - שנתון תשמ"ו, 48-81, 1986.
חן מ., שילוח י., וונצקי ל., "משתנים מבניים, מדיניות הטיפוח של בית הספר והשגים החורגים מהמצופה" עיונים במנהל ובארגון החינוך, 11 (1984)ת 75-91.
אורטל ד., "תפיסת התפקיד-הניהולי של מנהל בית הספר העל-יסודי", אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר לחינוך, מאי 1979.
Lipham J.M. Hach J., "The Principalship Foundations Functions", N.Y. 1974.
Herzberg, F. Mauser B. Snyderman, Barbara B., "The Motivation to Work", N.Y.Willey 1959.
Halpin, A.W., "Administrative Theory in Education", Macmillan London 1958.
Stogdill, R.M., "Handbook of Lidership - a Survey of Theory and Reserch, Collier Macmillan, London, 1974.
Gates, Ph. Blanchard, "Diagnosing Educational Leadership Problems", Astructurial Approach, Ed. Leadership 1976, (E.A.A. 400, 76).
http://www.amalnet.k12.il/newspaper/comp/

תגים:

טכנולוגיה · כתיבה · מיחשוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המחשבים בחינוך", סמינריון אודות "המחשבים בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.