היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60870
4 עמודים ובתוכם כל החומר שנלמד בקורס ושמותר להכניס אותו לבחינה.
22,996 מילים (כ-71 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63217
הגרת האמנות, הקשר להוראה והוראת הנושא כאמנות.
6,091 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69295
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים, תצפיות וראיונות.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62499
דיון בנושא על פי ארבעה מאמרים.
3,928 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63115
12,416 מילים (כ-38 עמ'), 37 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60052
דיון בציורי הטבע הדומם במאה השבע עשרה בהולנד
4,474 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 31634
סקירת ההבדל בין ההוראות בלימוד מקצוע מסויים כולל בדיקה אמפירית של תוצאות הלימוד.
6,867 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20555
סקירת שיטות הוראה, הצגת יתרונות וחסרונות השיטה הפרונטלית, עקרונות שיטות אלטרנטיביות והקשיים הנילווים ועוד.
6,765 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61971
בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בין אנשי חינוך והוראה (מורים), לבין אנשי מינהל (מנהלים ומפקחים) לאור הפעלת מרכזי תמיכה ישוביים ואזוריים (מתי"א).
43,427 מילים (כ-133.5 עמ'), 176 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100