היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוראה פרונטלית מול הוראה קבוצתית

עבודה מס' 020555

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת שיטות הוראה, הצגת יתרונות וחסרונות השיטה הפרונטלית, עקרונות שיטות אלטרנטיביות והקשיים הנילווים ועוד.

6,765 מילים ,13 מקורות

תקציר העבודה:

במשך כל תקופת קיומו של מדע החינוך, נשאלה השאלה "חינוך טוב, מהו"? מאז ומעולם נושא החינוך ברמה הפילוסופית ותרגומו למודלים מעשיים של שיטות הוראה, העסיק מורים רבים בחינוך. תילי תילים של ניירות נערמו בנושא, ועובדה זו בפני עצמה מהווה בסיס טוב לצורך למפות את הנושא ולמיינו.
עבודה זו מתייחסת לקשר בין שיטות הוראה להישגים לימודיים ולקשיים בניהול הלימודים בכיתה. העבודה תתחלק לשני חלקים כלדקמן:
1. הצד הדן בהרחבה בשני היבטים עיקריים- שיטות הוראה והישגים לימודיים.
2. הצד של פעילות גומלין בכיתה- השוואת פעילות הגומלין בין שתי השיטות.
השערותי תואמות את הרציונל התיאורתי התומך בעבודה כי ההישגים הלימודיים יטופחו בצורה משמעותית יותר בהוראה אלטרנטיבית מאשר בהוראה מסורתית, קרי- כאשר נפעיל את שיטת ההוראה האלטרניטיבית נגיע להישגים משמעותיים יותר.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא

2. שיטות הוראה
א. השיטה המסורתית הפרונטלית
ב. יתרונות וחסרונות השיטה המסורתית - פרונטלית
ג. עקרונות שיטות אלטרנטיביות.
ד. יתרונות וחסרונות שיטות אלטרנטיביות.

3. השוואת פעילות הגומלין

4. הקשיים בהפעלת התכנית
א. עולמו של המורה
ב. עולמו של התלמיד
ג. הסביבה הפיזית

5. סיכום העבודה

6. ביבליוגרפיה

מקורות:

ארליך, ר. (1977) שיטת ההוראה בקבוצות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
אורנן, א. (1988) שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
זיו אבנר (1984), הכיתה כקבוצה חברתית, תל-אביב.
לביא ד. מבוא לפסיכולוגיה של פיאזה, ירושלים, 1981.
נוי, ב. (1985) הוראה שיתופית בכיתה הטרוגנית, בי"ס לעובדי הוראה בכירים ירושלים.
רביב ע., "מדידת האקלים החברתי בכיתה", בתוך ש. צדקיהו (עורך), אקלים כיתה מהות ומעשה, ירושלים, משרד החינוך והתרבותית, 1988, עמודים 97-61.
שפטיה, ל. (1989), שיטות הוראה אלטרנטיביות, משרד החינוך והתרבות ומכון סאלד, ירושלים.
שמאק את שמאק (1985), תהליכים קבוצתיים בכיתה, הוצאת אח, חיפה, עמודים 160-178,42-32 .
שרן ש', יעקבוי ד (1979), "האקלים הלימודי בשיעורי הביולוגיה, עיונים בחינוך, 24, עמודים 109-114.
BISHOP, L.K. (1971) INDIVIDULIZING EDUCATIONAL SYSTEMS. HARPER & ROW PUBLISHERS, NEW-YORK, PG 171-221, 225-247.
BLASE J., (ED), (1991), THE POLITICS OF LIFE IN SCHOOL, NEWBURY PARK, SAGE.
COULTER, J.C. (1966) "THE EFFECTIVENESS OF INDUCTIVE LABARATORY, INDACTIVE DEMORSTRATION, AND DETUCTIVE LABORATORY", JOURNAL OF RESEARCH, IN IENCE TEACHING, 4, PG 6-185.
FLANDERS N.A., "ANALYZING TEACHING BEHAVIOR", ADDISON-WESLEY, 1970.
SLAVIN, R.E (1983/1987) COOPERATIVE LEARNING REPORT NO. 267, THE JOHNS HOPKINS UNIV. PG. 1-30.
JOHNSON, D. & JOHNSON,M R. (1975) LEARNING TOGETHER AND ALONE, ENGLEWOOD CLIFFS. NEW JERSEY, PRENTICE HALL. PG. 39-57, 95-119.
SHARAN S., "COOPERATIVE LEARNING IN SMALL GROUPS: RECENT METHODS AND EFFECTS ON ACHIEVMENT, ATTITUDES AND ETHNIC RELATIONS", REVIEW OF EDUCATIONAL REASERCH, 1980, 50, PP.241-271.
SUSAN PHILIPS, "CONTEXTUAL VARITATION IN COURTROOM LANGUAGE USE", INTENATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY OF LANGUAGE, 1984. 49.

תגים:

בית · ספר · חינוך · מורה · מרצה · הוראה · הרצאה · תלמיד · לימוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוראה פרונטלית מול הוראה קבוצתית", סמינריון אודות "הוראה פרונטלית מול הוראה קבוצתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.