היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמד מקצוע ההוראה והמורה בחברתנו

עבודה מס' 062499

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בנושא על פי ארבעה מאמרים.

3,928 מילים ,6 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא - הקדמה
2. החינוך ותדמיתו של המחנך בישראל
3. על מעמדו של המורה
4. לדמותו ומעמדו של המורה בימינו
5. דמותו של המורה האידיאלי בצומת הציפיות הסותרות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא - הקדמה
בעבודה זו העוסקת ב"דמותו של המורה בחברה הישראלית", אדון במספר שאלות עיקריות,
ובראשן מהו מעמד המורה ומקצוע ההוראה במדינתנו. אבחן את הנושא מההיבט החברתי ואנסה
לעמוד על הגורמים המשפיעים על דמותו ומעמדו של המורה והמחנך בנוף ארצנו.
בעבודה זו הסתמכתי על מאמרים ומחקרים העוסקים בדמותו של המורה בחברה הישראלית.
מאמרים ומחקרים אלו נכתבו ונערכו על-ידי מספר אנשי חינוך מתחום ההוראה והאקדמיה,
וביניהם ראובן כהנא, עדנה לומסקי, ד"ר צבי לם, לאה אדר, ד"ר יוסף אבינון ועוד.

עבודתי מחולקת לארבעה פרקים העוסקים כולם בשאלת הנושא של עבודה זו. תחילה אעסוק
בתדמיתו של המחנך בישראל, זאת על פי מאמרו של יצחק שפירא, "החינוך ותדמיתו של המחנך
בישראל".
בפרק השני בעבודתי, אדון במעמדו של המורה על פי מאמרו של ד"ר יוסף אבינון. לטענת ד"ר
אבינון, קיימים שלושה מרכיבים עיקריים למעמד המורה: המרכיב הכלכלי, המרכיב החברתי
והמרכיב ההכשרתי - עליהם אעמוד בפרק זה.
הפרק השלישי, יעסוק בדמותו ומעמדו של המורה בימינו על פי מאמרו של ד"ר דן יהב, אשר
התבסס במאמרו על מחקרו של פרופסור משה ליסק, שעסק בדירוג מעמד המורה ומקצוע ההוראה
בימינו. ולבסוף, הפרק הרביעי יעסוק בדמותו של המורה האידיאלי, וכיצד הוא מצטייר בעיני
מערכת החינוך, תלמידיו והוריהם, זאת כפי שהוא מובא במאמרו של צבי לם.

כפי הניתן לראות, הרכבתי את עבודתי בסדר רציף העוסק במעמד המורה. משמע, תחילה אציג את
המורה כפי שהוא מצטייר בעיני החברה, לאחר מכן אציג את הגורמים לירידה במעמדו של המורה
בחברתנו, אוכיח את מעמדו של המורה בימינו על פי מחקרים קיימים, ולבסוף אנסה להציג את
המורה האידיאלי, כפי שמערכת החינוך והחברה רוצה ומצפה לקבל.

לסיכום אנסה לענות על השאלות המרכזיות אותם העליתי, וכמו כן אסיק מסקנות אישיות, ואציע
דרכי פתרון לשיפור מעמד המורה ומקצוע ההוראה במדינתו.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום.

מקורות:

"דיוקנו של המורה בחברה הישראלית", לומסקי-פדר עדנה וכהנא ראובן, הוצאת אקדמון (האוניברסיטה העברית) 1988, עמ' ג11 - ג1.
"החינוך ותדמיתו של המחנך בישראל", שפירא יצחק, מנקודת מבטו של מחנך - לקט מאמרים ותגובות, הוצאת יהושוע צ'צ'יק ת"א תשל"א, עמ' 96 - 91.
"חינוך בחברה מתהווה", אקרמן וולטר צוקר דוד וכרמון אריק, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1985, עמ' 597 - 595 (מאמרו של לם צבי, "המורה הישראלי: רוטיניזציה של שליחות").
"לדמותו ומעמדו של המורה בימינו", יהב דן, כתב עת - "מעלות", כרך ט"ו חוברת א' 1983, עמ' 67 - 66.
"מן המחקר אל המעשה החינוכי, סיכום ממצאי מחקרים בחינוך, מכון הנרייטה סאלד - המרכז למדע, בהוצאת משרד החינוך והתרבות ירושלים תשמ"ט, עמ' 40 - 37.
"על מעמדו של המורה, הכשרתו והשתלמותו", יפה עמנואל, על מחנכים וחינוכם - לקט רשימות ומאמרים, בהוצאת משרד החינוך והתרבות תשל"ו, עמ' 32 - 30.

תגים:

ישראל · בחברתנו · דמות · האידאלי · המורה · תדמית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמד מקצוע ההוראה והמורה בחברתנו", סמינריון אודות "מעמד מקצוע ההוראה והמורה בחברתנו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.