היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70244
בדיקת ההשערה כי לתמיכה וועדית נתפסת ישנה השפעה רבה יותר על ביצועי העובד, שביעות הרצון של העובד מהארגון ועל רמת האזרחות הארגונית שלו מאשר תמיכה ארגונית נתפסת.
8,027 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41524
מודלים תקשורתיים וניתוח המאמר.
3,434 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20851
5,705 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61975
7,997 מילים (כ-24.5 עמ'), 19 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 41492
התיירות בישראל, השפעת הקמפיינים והשפעות הדדיות של תיירים מחו"ל.
5,652 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66793
כיצד משפיעים פרמטרים מאקרו כלכליים על מניות השונות ומהי עוצמת השפעתן, והשפעתן של המלצות מסוימות.
15,151 מילים (כ-46.5 עמ'), 24 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 62030
מאפייני העובדים הזרים, השפעתם על כלכלת מדינת ישראל והשפעתם מבחינה חברתית, וכן השפעתם על הכלכלה במדינות מוצאם.
27,621 מילים (כ-85 עמ'), 54 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 50115
סקירת התופעה, ההשפעה על היבשות השונות (אדם הצומח והחי), דרכי ההתמודדות של האדם וההשפעה על מארג המזון בעולם
4,873 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69392
השפעת עדות הילדים על המשפט הפלילי והאם יש בכוחה של השפעה זו כדי להביא להרשעת שווא.
7,695 מילים (כ-23.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100