היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 88
עבודה מס' 64308
מבטם של הוותיקים על העולים מבחינת דעות קדומות, סטריאוטיפים והתיאוריות הקשורות בכך.
3,441 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20446
סקירת החיים של הדתיים והחילוניים בשכונה מעורבת בבני ברק תוך עמידה על מירקם היחסים ביניהם, טיב היחסים ועוד.
6,476 מילים (כ-20 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41505
סקירת הספרות והגדרות, השערות ותיאור המחקר וניתוח התוצאות.
2,707 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61530
הסבר התופעה באמצעות תיאוריית הקונפליקט הממשי ותיאוריית האיום והצגת מחקר קצר שנעשה בנושא.
1,073 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62262
התהליכים החברתיים הגורמים לריבוד עדתי.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 33 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63501
השפעת הקירבה והמגע.
6,823 מילים (כ-21 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 20375
בחינת השאלה האם מגע חברתי משנה דעות קדומות, צורת עריכת מפגש בין שני הזרמים, אפקטיביות המפגש, כולל מחקר אמפירי.
8,440 מילים (כ-26 עמ'), 28 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61344
דיון בריבוד החברתי תוך התמקדות בגורמי הריבוד, התפתחותו והבהרת המושגים סטריאוטיפים, עמדות, דעות קדומות ואיום והקשרם לעימות הבין עדתי.
8,568 מילים (כ-26.5 עמ'), 41 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61992
תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעות למושגים "סטריאוטיפים", "עמדות" ו"דעות קדומות".
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 48 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 88