היישום אינו מחובר לאינטרנט

גורמי הריבוד בחברה הישראלית והפתרונות לאורך זמן

עבודה מס' 061344

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בריבוד החברתי תוך התמקדות בגורמי הריבוד, התפתחותו והבהרת המושגים סטריאוטיפים, עמדות, דעות קדומות ואיום והקשרם לעימות הבין עדתי.

8,568 מילים ,41 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הצגת הבעיה
קיימים הבדלים רבים בין פרטים, מבוגרים וילדים, באופי הניסיון שלהם לחיות באותה חברה.
אלה כוללים בין היתר הבדלים במגדר, אתניות, גיל, יכולת\מוגבלות, ("צרכים מיוחדים"), נסיבות כלכליות, ומבנה המשפחה. הבדלים מעין אלה משפיעים על האופן שבו יש לאנשים נגישות לאותם דברים שהם בחינת פיצוי למה שאנו חושבים עליו כעל "החיים הטובים", הכוונה באמירה זאת היא להזדמנויות חינוכיות כמו גם כוח, סטאטוס ועושר. רמת הבחירה וטווח ההזדמנויות הפתוח בפני אנשים מושפע מן ההבדלים הללו. ככל שרב יותר כולו של אדם, הסטאטוס שלו, ועושרו, כך גדול יותר חופש הבחירה של אותו אדם. הציפיות שיש לאנשים בכל הנוגע לעתידם גם כרוכות באילוצים בכל הנוגע לנגישות שלהם אל "החיים הטובים". הבדלים אלה בניסיון נגמרים על ידי גורמים רבים. מקצת מן הגורמים הללו וגורמים אחרים נקבעים על ידי ערכים, ציפיות ודעות קדומות של אנשים אחרים בחברה.

מטרת עבודה זו
במאמר זה התרכזתי בעיקר בבחינת ההיבטים בתחום הריבוד החברתי, תוך התמקדות בגורמי הריבוד, התפתחותו והבהרת המושגים: "סטריאוטיפים" "עמדות" "דעות קדומות" "איום", והקשרם לעימות הבין עדתי בין קבוצתי במשך יובל שנים מאז הקמת מדינת ישראל, והניסיונות לפותרן.
בחינת "ההצלחה" או אי ההצלחה של אחד הפתרונות - האינטגרציה החברתית בחינוך באמצעות ניתוח נתונים סטטיסטיים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל 1997.

תוכן עניינים:
מבוא
תולדות היחסים הבין עדתיים בישראל
האידיאולוגיה הדומיננטית בכלל ובתרבות הישראלית בפרט
סטריאוטיפים
עמדות
דרכי טיפול לשינוי עמדות ויחסים בין קבוצתיים ו\או עדתיים
האינטגרציה החברתית בחינוך הצלחה או כישלון
אחרית דבר
ביבליוגרפיה

מקורות:

איזנשטט. (1984). הערות לבעיה העדתית בישראל, מגמות, כ"ח.
אלגרבלי, מ. (תשל"ה). מדדים לאפיון ההרכב החברתי של בית הספר ושיטה להקצאת תקציב טיפוח בין בתי"ס. מגמות, כ"א.
אמיר, י. (תשכ"ט). מגע אישי בין-עדתי כגורם בהפחתת דעות קדומות. מגמות, ט"ז.
אמיר, י., ריץ', י. ובן-ארי, ר. (1978). "בעיות באינטגרציה חברית בחטיבות הביניים". עיונים בחינוך.
אנוך י., עורכת: האדם בחברה. מבוא לסוציוגוליה, האוניברסיטה הפתוחה 1982, יח' 2. 11.
ארונסון. (1977). היצור האנושי - שיפור יחסי אנוש, תל אביב.
בן-ארי, ר. ואמיר, י. (1988). עימותים בין-קבוצתיים בישראל: הערכת מצב ונתיבי שינוי. פסיכולוגיה, א.
בן זאב. (1991). דעות קדומות, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
בנטואיץ, י. (1960). החינוך במדינת ישראל. ת"א, יהושע צ'ציק.
בנימיני, ק. (1980 ). "דימוי הערבי בעיני נוער ישראלי" עיונים בחנוך, 27.
גתאי, ע. (תשל"א). תנועת הנוער כמכשיר לקירוב עדות. מגמות, י"ח.
הייגנס ופרסונס. (1983). צוטט "י שיינין, מ. (1992). "עמדות כלפי חריגו של תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים". עבודת דוקטורט. החוג לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
חדד, מ. ושפירא, ר. (1977). "שליטה במשאבי והתחברו חברתית". מגמות, כ"ג.
חן, מ., לוי, א. ואדלר, ח. (1978). הליך ותוצאה במעשה החינוך: להערכת תרומתה של חטיבת הביניים למערכת החינוך. ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
טור-כספא, מ. (1996). "דעות קדומות של ישראלים כלפי עולים מרוסיה ואתיופיה", בר אילן.
יוכטמן-יער, א. ופישלזון, ג. (1970). "אי-שוויון בחלוקת ההכנסות". רבעון לכלכלה, 17.
ינאי, נ., אהרונסון ש. (1982). "בחירות 1981, היבטים מבניים והתנהגותיים והשלכותיהם". מדינה ממשל ויחב"ל, 20-19.
כץ. (1989). סטראוטיפים ודעות קדומות, סקירה חודשית, 8.
לוי, א. וחן, מ. (1976). "צמצום פער או הצטברות גירעון בהישגים לימודיים בבית הספר היסודי". עיונים במנהל ובארגון החינוך, 4.
לשם א. (1993). האוכלוסייה הישראלית ויחסה לעולי שנות ה90-. בטחון סוציאלי, 40.
מחאמיד. (1983 ). "אוטו סטריאוטיפים והטרוסטריאוטיפים של יהודים וערבים" חוות דעת 16.
מכטר א., סמית ס., הפרט והחברה , חוברת לימוד 005 CSL אוניברסיטת ברמנגהם .
מינקוביץ, א., דיוויס, ד. ובאשי, י. (1980). הישגי החינוך של בית הספר היסודי בישראל. ירושלים, מאגנס.
סבירסקי, ש. (1981). "לא נחשלים אלא מנוחשלים". חיפה, מחברות למחקר ולביקורת.
סימון, א. (1957). "על הישגיהם הלימודיים של ילדי עולים" מגמות, ח'.
סמוחה, ס. ופרס, י. (1974). "פער עדתי בישראל". מגמות, כ'.
ספורטה-ערד, נ. (1993). "שינוי עמדות בעקבות מפגשים בין דתיים לחילוניים", בר אילן.
פרס, י. (1968). זהות עדתית ויחסים בין-עדתיים. (חיבור לקבלת תואר דוקטור). ירושלים, האוניברסיטה העברית.
פרס, י. (1976). יחסי עדות בישראל. תל-אביב: ספריית הפועלים ואוניברסיטת תל-אביב.
פרס ושמר. (1984). הגורם העדתי בבחירות לכנסת העשירית, מגמות, כ"ח.
קרייטלר, ה. ושלומית (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
רים, י. (תשכ"ט). סטריאוטיפים לאומיים אצל ילדים. מגמות, ט"ז.
רפ א., החברה הישראלית - היבטים ביקורתי'ם, רמות 1996.
שוורצולד, י. וינון, י. (1978). סימטריה ואסימטריה בתפיסה בן עדתית. מגמות, כד.
שוורצולד, י. ואמיר, י. (1984). יחסים בין עדתיים באספקלריית הזמן. מגמות, כ"ח.
שורצולד, י. (1980). הדימוי הסטריאוטיפי של הישראלי בעיני תלמידי חטיבות הביניים, מגמות, כה.
שוורצולד, י. טור-כספא, מ. (1997). "הקשרו של האיום המוכלל לדעות קדומות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה". מגמות, לח(4).
שטאל, א. (1976). מיזוג תרבותי בישראל. תל אביב, עם עובד.
שטאל, א. (1979). מתחים בינעדתיים בעם ישראל, תל אביב, עם עובד.
שפירא י. ובן אליעזר א., יסודות הסוציולוגיה, קיבוץ המאוחד,1986 , (הפרק על אי שוויון/ריבוד).
Peled, T. Bar-Gal, D. (1983). Intervention activities in Arab-Jewish relations: Conceptualization, classification and evaluation. Jerusalem: The Israel Institute for Applied Social Research.

תגים:

עדה · סטריאוטיפים · עמדות · אינטגרציה · חברתית · קבוצה · יחסים · בין · עדתיים · אתני · אתנוצנטרי · סטטוס · עולים · תרבות · עדתיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גורמי הריבוד בחברה הישראלית והפתרונות לאורך זמן", סמינריון אודות "גורמי הריבוד בחברה הישראלית והפתרונות לאורך זמן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.