היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 59
עבודה מס' 62627
מאפייני השינויים שעברה המשפחה האתיופית לאחר עלייתה לארץ.
7,991 מילים (כ-24.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67283
בדיקת שלושה משתנים עיקריים: מוצא עדתי של בני נוער עבריינים, מעמד פיקוחי ונטייה לעונשיות.
14,761 מילים (כ-45.5 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62262
התהליכים החברתיים הגורמים לריבוד עדתי.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 33 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62266
בחינת הקשר בין הפער העדתי למדיניות החינוך.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 10250
סקירת תולדות הכת על מנת לעמוד על המאפיינים במיוחדים שבה ובעיקר על המושג עדה, החיים ביחד והחוקים המשותפים.
6,681 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66222
האם יש הבדל בין המוצא העדתי של התלמיד לבין בחירתו את מוסד הלימודים, ובחירתו את תחומי הלימוד.
5,453 מילים (כ-17 עמ'), 38 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 65827
בחינת האפשרות לפעילות של עו"ס בקרב העדה החרדית.
3,675 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66561
הסטריאוטיפ והפנמתו של הסטריאוטיפ כגורמים ביצירת מחסומי ניעות ובשיעתוק של ריבוד חברתי בקרב בני העדה האתיופית בישראל
10,168 מילים (כ-31.5 עמ'), 44 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 32619
הנצחת הפער העדתי על ידי החינוך העל יסודי (כולל התייחסות למערכת החינוך הממלכתית -דתית).
2,553 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 59