היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 98
עבודה מס' 64357
בחינה באמצעות סקירה היסטורית כפי שמשתקפת מנקודת מבטו של המחבר דניאל דפו בספרו "יומן שנת המגפה" (1722).
612 מילים (כ-2 עמ'), 5 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 70396
האם עקרון המידתיות מיושם במלואו בהחלטת בג"ץ בדבר חוקיות גדר ההפרדה ואופן הבחינה של תוואי הקמתה?
9,831 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60716
סקירת מגפת הדבר הראשונה בהיסטוריה המתועדת כהלכה באימפריה הביזנטית בתקופת שלטונו של יוסטיניאנוס.
8,323 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 68939
סקירה באשר להיבטים השונים להגנת זוטי דברים בדין הפלילי, הן מבחינת החוק והן מבחינת הפסיקה, לרבות משפט משווה.
10,813 מילים (כ-33.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70189
דיון בחקיקה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ויישומה בישראל מאז נכנסה לתוקף.
4,114 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 41598
מבנה ספר דברים ותולדותיו ודיון בהלכות הכלאיים בשני המקורות.
5,543 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65583
התפתחות החוקים בדבר יידוע הציבור לגבי הימצאות עבריין מין במקום מגורים/ עבודה.
2,551 מילים (כ-8 עמ'), 13 מקורות, 187.95 ₪
עבודה מס' 70389
בחינת יחסי יהודים-ערבים בארץ ישראל, בין ה-19 לאפריל 1936 ועד ה-26 באוקטובר אותה שנה, על פי מאמרים ב"דבר".
3,477 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69449
סקירת ידיעות חיוביות ושליליות בנושא.
5,106 מילים (כ-15.5 עמ'), 2 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 98