היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65234
בדיקת הקשר בין איכות השירות הניתן ללקוח בבנק דיסקונט לבין שביעות רצונו ונאמנותו לבנק.
10,529 מילים (כ-32.5 עמ'), 44 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50817
בדיקת השימוש בטכנולוגית המידע (אינטרנט וכד') בשירותים אותם מספק הבנק.
2,532 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67772
דיון בשלושה מרכיבים של התנהגות ארגונית ובחינתם בארגון: מוטיבציה, תרבות ארגונית, ולחץ.
4,840 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69132
ניתוח אירוע על פי מספר תיאוריות.
1,810 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66802
ניתוח לפי: מבנים ארגוניים, קבוצות / צוותי עבודה, מוטיבציה.
2,652 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63853
הצעה למחקר.
4,065 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64418
בדיקת פעילותו של המפקח וכיצד כשל בשני מקרי המעילה\חוסר סדרים החמורים ביותר במשק הישראלי: פרשת ויסות המניות ופרשת בנק למסחר.
9,002 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69121
קרן משותפת, חשבון נוחות, מתנה בחיים תחליף לצוואה וקיזוזים ועיקולים.
13,259 מילים (כ-41 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50988
סקירה תיאורטית כללית של הנושא וניתוח אירוע בבנק דיסקונט.
2,432 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100