היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שביעות רצון של העובדים בבנק "דיסקונט" לבין עזיבתם את הבנק

עבודה מס' 063853

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר.

4,065 מילים ,22 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.1.1 רקע של הבעיה העסקית
1.1.2 הבעיה העסקית
1.2 המטרות התיאורטיות והישומיות של המחקר
1.2.1 המטרה האקדמית ושאלות המחקר
1.2.2 מטרות יישומיות
1.2.3 דיספלינה של המחקר
1.3 תמצית ספרות
1.3.1 שביעות רצון
1.3.2 הגורמים לשביעות רצון
1.3.3 כיצד בודקים שביעות רצון?
1.3.4 עזיבת מקום העבודה
1.3.5 הגורמים לעזיבת מקום העבודה
1.4 רציונל המחקר
1.5 הגדרות המשתנים
1.5.1 משתנה בלתי תלוי
1.5.2 משתנה תלוי
1.6 שאלות המחקר
1.7 השערות המחקר

2. מתודולוגיה
2.1 אוכלוסיות המחקר והמדגם
2.1.1 אוכלוסיית המחקר
2.1.2 אוכלוסיית המדגם
2.1.3 שיטת הדגימה
2.2 המכשיר
2.3 הליך המחקר - תכנון דרך איסוף הנתונים
2.3.1 גישת המחקר
2.3.2 מערך המחקר
2.3.3 הליך המחקר
2.3.4 כלי המחקר
2.4 שיטת הניתוח
2.4.1 נגישות לנושא ולמידע

3. מגבלות המחקר
4. ביבליוגרפיה ראשונית
5. נספח - השאלון

תקציר
בנק "דיסקונט" הינו אחד משלושת הבנקים הגדולים בארץ ויש לו מעל 260 סניפים בארץ ובעולם. הבנק הוא בנק מסחרי הנותן שירותי בנקאות למגוון רחב של אוכלוסיות. בשנת 1999 החל "שיפוץ" מבני של הבנק. תהליך זה עדיין ממשיך. בשנת 2000 רכש הבנק מבנק לאומי 100% שליטה על ויזה, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל יחד עם חברת הבת Diners Club. מטרת ההתרחבות והשינוי המבני של בנק "דיסקונט" הוא להגדיל את בסיס לקוחותיו ולהביא לשיתוף פעולה עם שותפים אסטרטגיים.
בבנק "דיסקונט" בסניף קרית אונו מועסקים מעל 100 עובדים.

המטרה האקדמית ושאלות המחקר
מחקר זה בא לבדוק את הקשר בין שביעות רצון העובדים במקום העבודה לבין כוונת העזיבה שלהם את מקום עבודתם. מחקר זה בא לענות על השאלות:
האם קיים קשר בין שביעות רצון העובדים במקום העבודה לבין רצונם לעזוב את מקום העבודה?
האם קיימים הבדלים במידת שביעות הרצון ובנטייה לעזוב את מקום העבודה בין העובדים השונים?
האם קיימים הבדלים ברמת שביעות הרצון מהעבודה ובנטייה לעזוב על פי משתנים סוציו-דמוגרפיים כגון: מין, גיל, השכלה ומצב משפחתי?

קטע מהעבודה:

רקע של הבעיה העיסקית:
המצב הכלכלי הקשה בארץ ובעולם משפיע באופן עקיף וישיר על הבנק. הבנק, כחברה רווחית מושפעת בדומה לכל חברה אחרת ממצב המיתון בארץ ובעולם. מעבר לכך, הממון האישי החל מצטמצם ואנשים חוסכים פחות כך שהבנק מושפע באופן ישיר מכך. יש לציין שהמצב הביטחוני וחוסר היציבות תורמים למצב זה. דבר זה מביא לצימצום בכוח אדם, פיטורין, צימצום הטבות ותנאי עובדים וכו'.
הבעיה העיסקית:
מכיוון שבנק דיסקונט החל משנת 1999 במגמת גדילה והתרחבות והמצב הכלכלי הקשה שהחל משנת 2000 יצר את הצורך בהתייעלות ופיטורי עובדים, דבר שיצר לחץ על מספר מצומצם יותר של עובדים. בסניף הבנק ישנה תחלופה גדולה של העובדים שנשארו בבנק, דבר שגורם לפגיעה בשירות ולבריחת לקוחות. מעיון במאזנים ניתן לראות שישנה ירידה של כ- 8% במספר הלקוחות שמנהלים תוכניות חיסכון ופיקדונות, דבר שמשפיע באופן ישיר על הרווחיות של הבנק והתבטא ברבעון האחרון של שנת 2001 ובשנת 2002 בירידה של כ- 20% במחזור העיסקאות בהשוואה לשנת 2000.
למרות המצב הקשה במשק החשש הוא שהסניף מתקשה בשימור לקוחות והטענות שנשמעות מצד לקוחות שרמת השירות לקוי וכל פעם מתחלפים עובדים אחרים ואין יחסי היכרות ויחסי קירבה בגלל התחלופה והעזיבה של העובדים.

מקורות:

בוהקוף, א., (1996), "הלימת אדם - עיסוק והלימת אדם - סביבה כמנבאות שביעות רצון מהעבודה", עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי הניהול", אוניברסיטת תל -אביב, תל- אביב.
ברידנר, נ., (1993), "השפעת משתנים דמוגרפיים ומיקום שליטה על שביעות רצון במקום העבודה", עבודת MA, בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
בר-חיים, א., (1988), ניהול משאבי אנוש, האוניברסיטה הפתוחה.
גלזנר, י., (1995), "הקשר בין הלימת אדם- סביבה לבין חשיבות הקבוצה ושביעות רצון", עבודת גמר לתואר "מוסמך במדעי הניהול, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
טלמור, (1999), "הקשר בין דרגה ורמת תפקיד לבין רמת שביעות רצון, מעורבות עיסוקית ושיעור היעדרות מן העבודה", החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל- אביב, תל-אביב.
קדם, ש. וח. ארנון, (1997), משמעותה של מחוייבות, מוסד ון - ליר, ירושלים.
קורן, י. (1996). "מימוש ציפיות ושביעות רצון מהעבודה בקרב עובדים סוציאליים". עבודת M.A. אוניברסיטת תל-אביב.
רובינשטין, ד. (1996). "שביעות רצון הסגל בשרות בתי הסוהר בישראל". מדינת ישראל, "משרד המשטרה, לשכת המדען הראשי".
Daft, L. (1995). Moderator variables: A clarification of comceptual,
Dunham, W. (1995). "Background and organizational factors in absenteeism". Personnel psychology. 12, 431-443.
Harley, S. Firebaugh, K. (1995). Percfeived situational moderators of the relation sip between subjective rolt ambiguity and role strain. Journal of applied psychology,61, 35-40.
Harzberg, G., (1966), "The Middle Manager as Innovator", Harcard Business Review, July-August, pp. 95-105.
Hellman, S., (1997), The Sociology of Organizational Change, Pergamon Press, Oxford.
Locke, S.Y. (1976). "The application of job satisfaction theory to the nursing profession". Nursing leadership. 5 (1) 27 33.
Oleary- Kelly J. K. Grifin, (1995), "Patterns of Organization Change", Harcard Business Review, May-June, pp. 119-130/
Parris, S., (1993), "Multiple Cultures and Culture Conflicts in Organizations". Administractice Science Quarterly, 28, pp, 359-376.
Porter, A. G. Lawler, (1968), Organizational Development, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ.
Quin, F., O. Stains, (1979), Strategies for Managing Change, Addison-Wesley, MA.
Smith, D., Kendal P. Hullin, (1969), Personnel and Human Resource Management, D. Van Mostrand Company, New York.
Tett, P. Meyer, R.E. (1993). "A theory cognitive dissonance". New York Peterson.
Tett, A. K. Meyer, (1993), Organizations Theory: Integrating Structure and Behavior, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Press, NJ.
Vroom, F.V. (1964). "Beyond attribution theory: cognitive processes in performance appraisal". Journal of applied psychology, 66, 127-148.

תגים:

עזיבת · עובדים · מדגם · דמוגרפיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שביעות רצון של העובדים בבנק "דיסקונט" לבין עזיבתם את הבנק", סמינריון אודות "הקשר בין שביעות רצון של העובדים בבנק "דיסקונט" לבין עזיבתם את הבנק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.