היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67243
סקירת מאפייני תת התרבות של האסירים בבית הסוהר.
5,475 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63841
הגדרת והבנת גורם ההרתעה, השוואתו לשיטת השיקום בבית הסוהר, ובחינת מערכת בתי הסוהר בישראל.
4,005 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61711
סקירה כללית של הרקע והתפתחות בתי הסוהר ואלטרנטיבות למאסר.
3,418 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 20138
סקירת הגורמים לצפיפות בבתי הסוהר בארץ ובעולם, הצגת הבעיות שמתעוררות מבחינה משפטית, חברתית וסוציולוגית וסקירת מאמרים.
5,821 מילים (כ-18 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65845
דיון בסוגיית עבריינות הנוער ובמוסד הכליאה "אופק" באמצעות גישת המערכות.
5,859 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68598
הפשע המאורגן, הגדרתו, מאפייניו, תחומי עיסוקו, תוך בדיקה האם פשע מאורגן קיים בארץ.
5,215 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60814
עבודה זו טוענת כי העבריין, ככל אדם, הוא יציר סביבתו ולפיכך כליאתו אינה תורמת כלל לשיקומו.
6,131 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70457
בחינת מעבר לבית מחוקקים בעל שני בתים (מאוניקמרלי לביקמרלי) מבט השוואתי.
4,362 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 62658
סקירת הנושאים ובחינת תפקיד מנהל בית הספר כסוכן שינוי.
12,645 מילים (כ-39 עמ'), 67 מקורות, 527.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100