היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 40054
תפיסת סיפור פגישת אברהם ונמרוד, ההגירה מאור כשדים, לידת ישמעאל ,בניית הכעבה, ביקור המלאכים, ביקור אברהם אצל שמואל.
4,181 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67887
משולש היחסים בין אברהם, הגר וישמעאל, תוך בחינת השינויים שעברו שלוש הדמויות הללו לאורך הדורות.
11,766 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65077
משנתו הפילוסופית - הלכתית.
8,593 מילים (כ-26.5 עמ'), 46 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69030
ניתוח הצילום והשוואה ליצירות אחרות.
4,116 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41582
רקע ביוגרפי, תפיסתו הקבלית והתורה במשנתו הקבלית.
5,742 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41335
מבוא ביוגרפי, בין התפישה הניאו- אפלטונית לגנוסטיקה היהודית והאגרת כחוויה גנוסטית.
4,357 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68559
דרכו והתייחסותו של לינקולן למוסד העבדות, תוך בדיקת עקביותו בדעותיו במהלך השנים בהן כיהן כאיש ציבור.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 69834
סקירת חייו ופעילותו.
3,717 מילים (כ-11.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70785
ניתוח הנושא באמצעות התיאוריות של רובינסון, מורגנתאו, נויכטרליין וניי.
4,356 מילים (כ-13.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20