היישום אינו מחובר לאינטרנט

תגמול מנהלים מול ביצועי חברות

עבודה מס' 068124

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בין גובה השכר המנהלים הבכירים לביצועי החברות באמצעות דירוג שכר המנהלים בחברות הציבוריות המפורסם בישראל.

6,286 מילים ,12 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בעבודה זו נבחן הקשר בין גובה השכר המנהלים הבכירים לביצועי החברות? השתמשנו בדירוג שכר המנהלים בחברות הציבוריות המפורסם בישראל.

נושא המחקר: עמידה על הקשר בין גובה השכר לביצועי החברה בפועל.

שיטת המחקר: מדגם בעל 104 חברות ציבוריות, לאו דווקא הגדולות שבניהם, כך קיבלנו אספקט אחר להבדיל מרוב החוקרים שמבססים את עיקר מחקרם על מדד 100 או 25
השתמשנו במודל הרגרסיה כמודל העיקרי לניתוח ההשערות שהנחנו. המשתנה התלוי שנבקש להסביר את השתנותו יהיה הלוג של השכר למנהלים (שכר לחודש באלפי שקלים בשנת 2007). המשתנים המסבירים (הבלתי תלויים) יהיו בין היתר: לוג הרווח לפני מס, רווח למניה, התשואה להון, דיבידנד (משתנה דמי), שיעור אחזקה בידי בעלי עניין (משתנה דמי) וסוג הענף שבו פועלת החברה (משתנה דמי).

תוצאות ומסקנות: מצאנו כי אין קשר מובהק בין שכר המנהלים לבין הרווחיות של החברה, וכנראה שהשכר נקבע גם לפי גורמים אחרים.
1. בחברות המחלקות דיבידנדים השכר למנהלים הוא גבוה יותר מאשר בחברות שאינן מחלקות דיבידנדים.
2. לא נמצא הבדל מובהק ברמת השכר למנהלים בין חברות בהן שיעור האחזקה בידי בעלי עניין הוא מעל ל-75% לבין חברות בהן שיעור האחזקה בידי בעלי עניין נמוך מ-75%.
3. לא קיים הבדל מובהק ברמת השכר של המנהלים בין הענפים השונים שבמדגם.
4. המשתנים המסבירים השונים מצליחים להסביר רק כ-20% מהשונות של שכר המנהלים שבמדגם.

בעבודה הסקנו שהשכר למנהלים בשנת 2007 לא תלוי באופן מובהק בביצועי החברות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. שכר
3. סקירת הספרות
4. מחקר אמפירי
1. המודל האמפירי
2. המדגם
3. ממצאים
5. סיכום ודיון
6. ביבליוגרפיה
נספח

קטע מהעבודה:

הביקורת מתייחסת הן לרמת השכר הגבוהה, והן לרגישות הנמוכה שבין שכר המנהל לבין הביצועים העסקיים של החברות. ראוי לציין כי אין להתייחס רק למרכיבה שכר בגמול המנכ"ל אלא גם לאופן תרומתו במישור הלא פיננסי (Veen-Dirks, 2009). הטענה העיקרית היא שהסדר חוזי בין הבעלים לבין המנהל, אשר אינו מבוסס על ביצועי החברה, אינו תורם להנעת המנהל לפעול לקידום ענייניהם של כל בעלי המניות בחברה, מחד גיסא, ומאפשר לבעלי השליטה למשוך רווחים מבלי להתחלק בהם עם בעלי המניות האחרים (אמזלג ומחרז, 2002).

תגים:

תגמול · מנהל · עובדים · שכר · מנהלים · תגמולים · חשבונאות · סמינריון · כלכלה · ביצוע · ביצועים · חברה · חברות · מדגם · חישוב · סטטיסטיקה · מחקר · רווח · ביבליאוגרפיה · סקר · ספרות · השערות · שוק · שליטה · הון · מניות · נתונים · משתנים · קשר · אימפירי · רגרסיה · דיבידנד · התפלגות · ענף

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תגמול מנהלים מול ביצועי חברות", סמינריון אודות "תגמול מנהלים מול ביצועי חברות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.