היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 204
עבודה מס' 64771
ניתוח דמותו של דוד בן גוריון בין השנים 55-70, ובהשלכות הפוליטיות של פרשת לבון על מעמדו של דוד בן גוריון.
7,929 מילים (כ-24.5 עמ'), 11 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64734
התמקדות בשלוש אגדות עיקריות - אגדת הלנה, האגדה הפרוטונית ואגדת יהודה איש קריות.
7,267 מילים (כ-22.5 עמ'), 20 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64732
מקורה של המסורת, התפתחותה והקשר בינה לבין האתר.
8,152 מילים (כ-25 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64688
האם קיימת חוקיות מסוימת בעושר ובמגוון מיני הצומח במדרונות צפוניים ובמדרונות דרומיים גם בערוצי נחלים מקבילים
2,495 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64606
בחינת המסורות המתארות את הקשרים המגוונים בין רבי יהודה הנשיא לבין אנטונינוס הקיסר הרומי.
2,121 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64524
העבודה עוסקת במסורות היהודיות שנקשרו להר הזיתים החל מבית ראשון ועד לתקופה הממלוכית. תוך ניתוח הנעשה בהר באותן תקופות.
7,763 מילים (כ-24 עמ'), 23 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64472
בחינה של מספר מקורות העוסקים בפרשה.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 9 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64319
ראשית דרכו של היישוב היהודי בחברון לאחר שנת 1967, דרך הקמתו בקשיים והשתלשלות האירועים הקשורים אליו.
6,872 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64318
העבודה עוסקת במסורות שונות אודות הנקברים במערת המכפלה ועומדת על שורשי מסורות אלו
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 204