היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 200
עבודה מס' 67312
נקודות הציון היסטוריות והרשמים ההיסטוריים שהשאירה אחריה הן במנהגים והן בארכיאולוגיה.
2,294 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67249
בחינת המקורות הכתובים והניסיון לזהות את תל-ערד.
974 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 67246
פירוט איזכורי העטלף במקורות ובחינת זיהויו.
6,017 מילים (כ-18.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67188
סקירה קצרה של סיפור הנמרים של מדבר יהודה, אופי המחקר שנעשה בהם ומצבם כיום.
1,835 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67187
הספר גיא אוני (רומן היסטורי ספרותי) של שולמית לפיד וכיצד הוא נתפס בעיני הקוראים כמעצב את דעת הקהל בנוגע לראש פינה.
10,209 מילים (כ-31.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67139
בחינת יחסו של הועד עם ערביי ארץ ישראל, עם מדינות ערב ועם המנדט בריטי.
8,170 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 66893
הבנת המדבר בחתך תקופות קודמות, שרידי תרבות, פעילות ושרידים של נוכחות אנושית ומשמעותם.
2,556 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66789
סקירה כללית של הגורמים שהשפיעו על התפתחות החקלאות במושבות הגליל.
4,134 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66695
בחינת מחקרים ונתונים על מנת לענות על השאלה האם ניתן לראות השפעה של עולים חדשים על פיתוח התעשייתי של הנגב?
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 200