היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 200
עבודה מס' 69607
סקירת מקורות היסטוריים וארכיאולוגיים הממקמים את עמק כפר סבא והעיר כפר סבא של היום על המפה ההסטורית של ישראל.
2,542 מילים (כ-8 עמ'), 14 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 69497
מה היו ערוצי התקשורת בחברה השבטית בתקופת המקרא.
10,544 מילים (כ-32.5 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69449
סקירת ידיעות חיוביות ושליליות בנושא.
5,106 מילים (כ-15.5 עמ'), 2 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69283
סקירת התהליך שעבר על ערביי חיפה במלחמת 1948.
4,295 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69257
דיון באלמנטים שונים של הפסיפסים ובדעות החוקרים השונים בנוגע אליהם.
5,498 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69171
האסטרטגיות המדיניות והצבאיות של דוד בתקופה שלפני עלייתו לשלטון ובתקופת שלטונו.
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68677
בחינת המוזיאון ומוצגיו ואופן הצגת דמותו של בן גוריון.
5,485 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68676
בחינת שלושה מימדים בספרה האוטוביוגרפי "מצרים שלי".
7,280 מילים (כ-22.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68675
בחינת המטרות כפי עולה מהנאומים בטקס הפתיחה של האוניברסיטה.
9,111 מילים (כ-28 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 200