היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 202
עבודה מס' 69171
האסטרטגיות המדיניות והצבאיות של דוד בתקופה שלפני עלייתו לשלטון ובתקופת שלטונו.
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68677
בחינת המוזיאון ומוצגיו ואופן הצגת דמותו של בן גוריון.
5,485 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68676
בחינת שלושה מימדים בספרה האוטוביוגרפי "מצרים שלי".
7,280 מילים (כ-22.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68675
בחינת המטרות כפי עולה מהנאומים בטקס הפתיחה של האוניברסיטה.
9,111 מילים (כ-28 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68662
האם התפתחות הארכיאולוגיה הישראלית מקבילה להתפתחות הארכיאולוגיה העולמית?
8,551 מילים (כ-26.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68545
סקירה היסטורית ובחינת מקומו בשלוש הדתות.
2,757 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68538
התפקידים השונים אותן מילאו הנשים בעת "מוות על קידוש השם".
3,855 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 68367
דיון בדמותו של צלאח הדין ויחסו ליהדות ולנצרות.
6,452 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68137
בדיקת היחסים בין בית המלוכה של התקופה - בית חשמונאי - ובין כת הפרושים.
9,525 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 202