היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי תקשורת כבבואה ליחסים חברתיים בחברה השבטית הקדם מלוכנית

עבודה מס' 069497

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה היו ערוצי התקשורת בחברה השבטית בתקופת המקרא.

10,544 מילים ,26 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

נושא העבודה הוא "דפוסי תקשורת כבבואה ליחסים חברתיים בחברה השבטית". הנושא בא לחשוף את דפוסי התקשורת העיקריים שהיו בחברה השבטית ומה ניתן ללמוד מדפוסים אלה על משמעויותיהם החברתיות.

מטרות העבודה:
1] לבדוק באילו דפוסים לאיסוף מידע ולהעברת מסרים השתמשה החברה השבטית בתקופה הקדם מלוכנית בישראל (ראה הספרים בנושא העבודה).
2] לבדוק כיצד השתקפו היחסים החברתיים בשימוש בדפוסי תקשורת אלה.

משתני המחקר:
- משתנה הבלתי תלוי - דפוסי תקשורת: דרכי איסוף מידע, דרכי העברת המסר וכליו, מקומות לאיסוף מידע ולהעברת מסרים.
- המשתנה התלוי - טיב היחסים שנוצרו עקב שימוש בדפוסי התקשורת השונים.

ביסוד העבודה עומדת הנחה, כי דפוסי התקשורת הם ראי של יחסים חברתיים. חשיפת דפוסים אלה יכולה לתרום להבנת מהות היחסים בתוך החברה.

הניסיון ללמוד על החברה השבטית בתקופת המקרא בטרם ביסוס המלוכה בישראל מזווית ראייה של חקר התקשורת יכולה להניב תוצאות שלא ניתן להשיגן בדרכי מחקר אחרות, לתרום בהבנת הרקע של המציאות שמאחורי הטקסט המקראי ולהוסיף מידע על החברה השבטית בתקופת טרום המלוכה בישראל.

העבודה מבוססת על ליקוט חומר היסטורי של ניתוח תוכן מתוך ספרי המקרא - בראשית, שמות, במדבר, יהושע ושופטים.
שיטת המחקר בעבודה היא צירוף של כלי מחקר בחקר המקרא עם שיטות מחקר בתחום התקשורת. כלי המחקר המקובלים במקרא שיעשה בהם שימוש הם פרשנות מסורתית ומדעית וניתוח ספרותי. השיטה לחקר הנושא תהיה באמצעות ניתוח כל המידע שמשתמע מידיעות אלה ושילובו במסכת כולה תוך הסתייעות בממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
העיסוק במידע המשרת את מטרות המחקר יעשה באמצעות זיהוי דפוסי התנהגות, מציאת תופעות אופייניות וחשיפת מנהגים שהם מעבר לטקסטים כתובים ומעבר לאירועים המתוארים בספרי המקרא. בעבודה הנוכחית אבחן את המושג תקשורת (מסר, מען-מוען, ערוץ, כלים להעברת אינפורמציה ולאיסופה ועוד) ומאפייניו כפי שהיא באה לידי ביטוי בחברה השבטית בתקופה המדוברת. לדוגמה, על פי המסופר בספר שופטים, הזעיקו המנהיגים את הלוחמים באמצעות שופר: "ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עימו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם" (שופטים ג' 27), "ורוח ה' לבשה את גדעון, ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו" (שופטים ו' 34) ובאמצעות שליחים: "ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי" (שופטים ו' 35).

תוכן עניינים:
- הקדמה
- פרק ראשון: מבוא
- פרק שני: דפוסי תקשורת - מהם?
- פרק שלישי: העברת מסרים -
3.1 העברה בחלל - סימון קולי-חזותי.
3.2 העברה על פני האדמה - העברת מסרים ע"י שליחים.

- פרק רביעי: איסוף מידע צבאי
4.1 פעלים לאיסוף מידע צבאי.
4.2 תיאורי ריגול.
4.3 סוגי ריגול.

- פרק חמישי: מקומות מפגש לאיסוף מידע ולהעברת מסרים
5.1 השער
5.2 הבאר והמעיין
5.3 המקדש

- פרק שישי: קוים לחיי החברה השבטית
6.1 היבט חברתי
6.2 היבט תרבותי-אתני
6.3 היבט כלכלי
6.4 היבט צבאי

- פרק שביעי: האם יש קשר בין אורח חיי החברה השבטית לדפוסי התקשורת שננקטו?

- פרק שמיני: סיכום
- ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תקשורת היא תהליך חברתי המהווה חלק נפרד מהפעולות היומיות של האדם. תקשורת היא תהליך חברתי מכיוון שהתהליך מתרחש בין בני אדם, שניים או יותר. התקשורת היא הדבק המלכד את מרכיביה של כל קבוצה חברתית. היא תנאי הכרחי לקיומה של כל חברה, כיוון שרק באמצעותה יכול היחיד לחרוג מתוך עצמו אל סביבתו. המטרה של התהליך היא העברת מסרים. המסר מהווה את התוכן של תהליך התקשורת(4).

תגים:

תקשורת · מסר · מוען ונמען · מקרא · יחסים חברתיים · שבטים · תקופת המלוכה · תקופת המקרא · עם ישראל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי תקשורת כבבואה ליחסים חברתיים בחברה השבטית הקדם מלוכנית", סמינריון אודות "דפוסי תקשורת כבבואה ליחסים חברתיים בחברה השבטית הקדם מלוכנית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.