היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60428
בדיקת התפתחות המודעות הלאומית בפולין במאה ה19 - על רקע הנסיבות ההיסטוריות.
9,313 מילים (כ-28.5 עמ'), 11 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60456
האירועים והתהליכים המרכזיים אשר עברו על העדה השיעית בלבנון במשך תקופה זו.
9,577 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60422
בחינת הגורמים תוך התייחסות לשני מקרי בוחן: הצלחתה וכישלונה של מפלגת תמ"י במהלך תקופה קצרה מאד, לעומת הצלחתה המטאורית והתחזקותה ההולכת וגוברת של מפלגת ש"ס.
6,200 מילים (כ-19 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60387
ניתוח המשטר מתקופת האפרטהייד ועד לדמוקטיה של היום תוך שימוש במונחים מקצועיים.
3,922 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60302
המאבקים העיקריים שהובילו להגמוניה של העברית בארץ ישראל בתקופת העלייה השניה.
3,822 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60333
הוכחת הטענה כי אכן התקיים שת"פ בשני האירועים.
4,614 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60461
מהו תפקידו של הבגד במופע ה"באלה דה קור", וכיצד הוא ממחיש את חשיבות המונרכיה והמסרים החברתיים, אותם רצה בית המלוכה להעביר לנתיניו בתקופת לואי ה-13.
3,588 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60465
תיאור ההתאבדות כמעשה גבורה בהיסטוריה של העם היהודי מתקופת התנ"ך ועד ימינו.
5,843 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60581
מדיניות הישראלית בעת האינתיפאדה אל מול המדיניות הישראלית בתקופת פעולות התגמול בשנים . 1954-1956
2,673 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100