היישום אינו מחובר לאינטרנט

מסורות אודות הקבורים במערת המכפלה

עבודה מס' 064318

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה עוסקת במסורות שונות אודות הנקברים במערת המכפלה ועומדת על שורשי מסורות אלו

6,436 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בעבודה זו בא אני לבחון ולנתח את המסורות היהודיות המרכזיות העוסקות בזהותן של הדמויות התנכיות הקבורות במתחם מערת המכפלה. חלקן של המסורות מופיע במפורש בתנ"ך, אך מרבית המחקר יעסוק במסורות שהתפתחו בזמן מאוחר יותר.
במחקר אנסה לענות על השאלות הבאות: מיהן הדמויות ההיסטוריות שעל פי המסורות היהודיות נקברו במערת המכפלה? מתי נוצרו המסורות ומהן הנסיבות שהובילו להיווצרות מסורות אלו? האם ניתן לקשור בין המסורות השונות?
המחקר מתבסס בעיקרו על מקורות משניים, היות והתקופות המדוברות וכן המקום עצמו נחקרו בעבר על ידי חוקרים רבים. בשל כך התרכזתי באיסוף המסורות השונות מהמקורות הרבים והמגוונים בהם הן מופיעות, בניתוח ובהשוואה ביניהן.
מבנה העבודה: במבוא מצאתי לנכון להביא סקירה היסטורית אודות המערה ואודות העיר חברון מתוך הנחה שדברי ימיהן מהווים הסבר למסורות שנקשרו בעניינן. הפרק הראשון סוקר ומנתח את מעמדה של מערת המכפלה כפי שמשתקף בתנ"ך תוך התמקדות בתפקודה כמקום קבורה. הפרק השני בוחן את המסורות העוסקות בזהות הקבורים במערת המכפלה במדרשים ובכתבים יהודיים החל מהמאה השלישית לפני הספירה, אז מחל תהליך של ריבוי מסורות בעניין. הפרק השלישי עוסק בניתוח הממצאים שהתגלו בפרק השני.
המחקר מתחיל בתקופת האבות , אז לראשונה מוזכרת מערת המכפלה בשמה ובייעודה, אך לא מסתיים בנקודה ספציפית בזמן. כמות המדרשים והעדויות הקשורים לחלק מהדמויות היא עצומה וחלקם הגדול לא תורם להבנת תהליך היווצרות המסורות. לכן בחרתי לצטט ולעסוק במקורות רק עד שלב בו הם מחדשים ומלמדים על נקודות הנבחנות בעבודה ולא מעבר לכך והדבר משתנה, כמובן, מדמות לדמות.
מספר קשיים ולבטים אשר צצו בתהליך המחקר והשפיעו על הכיוונים והשאלות שנחקרו: 1. לא פעם מצאתי עדות של נוסע בודד המציין אישיות כלשהי הקבורה במערה, אך לא מציין נימוקים לקביעתו. חיפושים אחר סימוכין נוספים לקביעה זו, לא צלחו. במקרים מעין אלה בחרתי שלא להתמקד מתוך הנחה שעדות בודדת ללא מקורות נוספים איננה יכולה להיחשב כמסורת רווחת וקיים קושי להסיק כל מסקנה אודותיה.
2. בחרתי לעסוק בעבודתי במסורות יהודיות, אולם ברור שחלק מן המסורות בדת היהודית השפיעו על דתות אחרות והושפעו מהן. התעלמות מוחלטת ממקורות בנצרות ובאיסלאם פוגעת בניתוח המסורות היהודיות ולכן בחרתי בעת הצורך להביא גם אותם לצורך ניתוח והשוואה, אך נמנעתי מלפרט אודותם וכשראיתי צורך בכך הפניתי למאמרים העושים זאת.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
- היסטוריה
- מבנה המערה
פרק א': מערת המכפלה כפי שמשתקפת בתנ"ך
- מקום קבורת האבות
- לאחר תקופת האבות
- מנהג הקבורה עם האבות
פרק ב': זהות הקבורים במערת המכפלה במדרשים ובמסורות החל מימי בית שני
- אדם וחוה
- עשו
- בני יעקב
- יוסף
- משה
פרק ג': ניתוח השתלשלות המסורות היהודיות אודות הנקברים במערת המכפלה
- צמיחתה של מסורת
- אדם וחוה
- עשו
- בני יעקב
- יוסף
- משה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

פרק ראשון - מערת המכפלה כפי שמשתקפת בתנ"ך
מקום קבורת האבות
כפי שציינתי במבוא מיקום קבורתם של אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, אינו נתון למחלוקת בין המסורות השונות. עובדה זו נובעת מתיאורים מפורשים המופיעים בתורה, חלקם בפירוט רב ומדוקדק. יש לציין שאין זה מקרה רגיל שהרי במסורות של קברים ואתרים קדושים אחרים, חלו ועדיין חלים שינויים ותמורות מזמן לזמן ומאוכלוסיה לאוכלוסיה .

מקורות:

אבישר עודד (עורך), ספר חברון, כתר, ירושלים 1978, עמ' 14-53, 286.
אייזנשטיין יהודה דוד (עורך), אוצר מסעות, תל אביב תשכ"ט, עמ' 28, 347.
איש שלום מיכאל, קברי אבות, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תש"ח, עמ' 7.
איש שלום מיכאל, מסעי נוצרים לארץ ישראל, הוצאת עם עובד,תל אביב 1965.
מיכאל איש שלום, מקומות קדושים ומקומות הסטורים בארץ ישראל, הוצאת תחיה, ירושלים תרצ"ב, עמ' ס.
בן האשקי ראובן, ילקוט ראובני, ספר דברים, וזאת הברכה, ווארשה תרמ"ד.
בן יוסף ספי, מדריך ישראל החדש, כרך 11, הוצאת כתר, ירושלים 2001, עמ' 130-133.
בן מתתיהו יוסף, מלחמות היהודים, (תרגום אלכסנדר שור), ירושלים 1978.
בן מתתיהו יוסף, קדמוניות היהודים, (תרגום אלכסנדר שור), ירושלים 1946.
בר-אילן מאיר, 'הקבורה ב"נחלת אבות" בין היהודים בעת העתיקה', בתוך איתמר זינגר (עורך), קברים ונוהגי קבורה בארץ-ישראל בעת העתיקה, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשנ"ד, עמ' 229-212.
הכהן מרדכי, מערת המכפלה, הוצאת מסדה, רמת גן 1970, עמ' 23,36-38.
הכהן מרדכי, מערת המכפלה במקורות ובמסורות, משרד הדתות, ירושלים תשכ"ה, עמ' 21.
וילנאי זאב, מצבות קודש בארץ ישראל, מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ג, עמ' סה, קמ-קמב.
זהר חדש, מדרש רות, עט, ב.
יבין זאב, 'מערת המכפלה והמונומנט שמעליה', האומה, ל"ד, (1997), עמ' 291-295.
ילקוט שמעוני, מדרש 'ויסעו', וישלח לג.
כהנא אברהם (עורך), ספרים חיצוניים, הוצאת מסדה, תל אביב תשט"ז, עמ' קפ, שז.
מדרש תהילים (בובר), יח, לב.
מלמד, עזרא ציון(עורך), מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, יג, ב, יט.
ספר הישר, מהדורת גולדשמידט, ברלין תרפ"ג, עמ' רצה.
ספרי דברים, מהדורת רמא"ש, דף קמט, ב.
עוזרי משה (עורך), קריית ארבע, הוצאת מור, באר שבע תשל"ח.
פסיקתא זוטרתי, פרשת וזאת הברכה, הוצאת בובר, עמ' ס"ח.
פרקי דרבי אליעזר, פרקים כ,לח.
קרמון יהודה ושמואלי אבשלום, חברון דמותה של עיר הררית, הוצאת גומא, תל אביב תש"ל, עמ' 51-56.
שוורץ יהוסף, תבואות הארץ, מהדורה ג, הוצאת אריאל, ירושלים 1979, עמ' קכ"ו.
שילר אלי, מערת המכפלה, הוצאת אריאל, ירושלים 1976, עמ' 53-58.
שרביט יוסף (עורך), לתולדות ההתיישבות היהודית בקרית ארבע, קרית ארבע 1998, עמ' 100-104.
תלמוד בבלי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מסורות אודות הקבורים במערת המכפלה", סמינריון אודות "מסורות אודות הקבורים במערת המכפלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.