היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [64–72] מתוך 201
עבודה מס' 64058
סקירה היסטורית - מהמאה הראשונה ועד סוף המאה העשירית לספירה - של תופעת הפולחן בקברי הקדושים של היהודים והמוסלמים.
4,273 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 268.95 ₪
עבודה מס' 63942
הבנת סיפורי השניים מתוך ראיה הסטוריוגרפית מקראית
6,175 מילים (כ-19 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63556
1,670 מילים (כ-5 עמ'), 25 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63552
בחינת תהליכי "נישואין מעורבים".
11,155 מילים (כ-34.5 עמ'), 35 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63540
בחינת ספרות הנוסעים והספרות של חוקרים מודרניים.
3,314 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63537
דיון קצר בייחודה של ירושלים כעיר מעורבת.
1,488 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63536
הציונות הדתית לעומת הציונות הכללית ביחסן אל ירושלים.
7,065 מילים (כ-21.5 עמ'), 33 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63534
מערכה מדינית או צבאית.
5,324 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63529
מהסכמי אוסלו עד 2002.
4,082 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 229.95 ₪

עבודות [64–72] מתוך 201