היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 1638
עבודה מס' 70345
השוואת מדיניות ישראל במבצע אנטבה לעומת עסקת ג'יבריל, וחקירת השפעתם על נושא החטיפות בימינו.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 70326
סקירת עלייתן של נושאות המטוסים ככלי לחימה משנה אסטרטגיה בקנה מידה גלובלי, תוך התייחסות לקרב מידוויי.
6,261 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70310
הגורמים שהביאו למעורבותה של ארה"ב, והאם אלו עלו בקנה אחד עם מדיניות החוץ האמריקאית.
11,702 מילים (כ-36 עמ'), 24 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70306
השפעת הציונות הלאומית על אגודות הספורט בישראל.
7,289 מילים (כ-22.5 עמ'), 42 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70304
בחינת השתלבות הפלסטינים בירדן מהפן הצבאי, כלכלי וחברתי.
2,667 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70264
דיון בהיבטים של המראה החיצוני כפי שהם נדונים במקורות הלכתיים מוסלמים מימי הביניים.
4,802 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70263
המנדט הבריטי והגורמים אשר הביאו לסיומו, הספרים הלבנים, היישוב היהודי, ההעפלה לישראל, לאומיות ואימפראליזם.
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70262
בדיקת השאלה כיצד השתלטה מפלגת הצדק והפיתוח על החיים הפוליטיים בטורקיה.
7,021 מילים (כ-21.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70259
סקירת המנהג ודיון בהשפעתו על כלכלת המדינה.
5,109 מילים (כ-15.5 עמ'), 21 מקורות, 205.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 1638