היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 1638
עבודה מס' 70190
סקירת מספר מקורות בנושא.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70149
סקירה כללית תוך התייחסות לשמש כאלמנט בדת זו.
1,574 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 70123
בחינת ההתמודדות של של וועד היהודים וההתמודדות של הילדים עצמם.
7,063 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70087
היבטים סימבולים לכיסוי ראש ועיטור פניהן של הנשים המוסלמיות על פי הקוראן והחדית'.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70086
בחינת הסיבות להעלאת יהודי אתיופיה במבצע משה.
8,032 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70079
בחינת נושא איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב איגרות אלו באמצעות ספרים ומאמרים.
4,210 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70076
סקירה קצרה של הפילוג באסלאם.
1,324 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 70074
ההנקה באסלאם והצורה שבה באה לידי ביטוי בפולקלור המוסלמי.
3,776 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70065
העלייה לרגל במקרא, בספרות בית שני ובספרות חז"ל.
4,260 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 1638