היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 1638
עבודה מס' 70258
גישת העולם המוסלמי וגישת המחקר המערבי בעניין המונח "חניף".
4,314 מילים (כ-13.5 עמ'), 19 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70254
בחינת היחסים ההדוקים בין הצבא והממשל בסוריה.
2,985 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70253
מאבקה העיקש של תוניסיה לעצמאות וחדירתה לזירה הבין-ערבית כמדינה עצמאית בין השנים 1934- 1970, תחת הנהגתו של בורגיבה.
9,237 מילים (כ-28.5 עמ'), 26 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70246
כיצד השפיעה מלחמת וייטנאם על מאזן האימה בין שתי מעצמות העל בשנות ה-70 של המלחמה הקרה?
6,648 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70242
מרוקו בזמן מלחמת העולם השנייה, השפעת המלחמה על יהודי מרוקו ויחסיהם עם הסביבה.
4,342 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70220
דיון בגישה של היודנראטים באזור פולין כלפי ההתנגדות למשטר הנאצי.
3,105 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70215
דיון המתבסס על שני מחקרים בנושא.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70214
התמקדות בגנגסטרים היהודים והאיטלקים.
6,834 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70207
היחס של ראשי הציונות לתפקידה של האישה בציונות והשוואה עם המציאות של הנשים בארץ ישראל, בעיקר נשות העלייה השנייה.
3,844 מילים (כ-12 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 1638