היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 1638
עבודה מס' 70597
כיצד באה לידי ביטוי קורבנותם של הפלסטינים כחלק מהמאבק הפלסטיני?
7,239 מילים (כ-22.5 עמ'), 34 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70581
האם התנהלותו של דוד בן גוריון במהלך קבלת ההחלטות הושפע מהיבט אישי ואישיותי?
6,763 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70557
מהו הדימוי של אמריקה בעיני יהודי מזרח אירופה בעשורים האחרונים של המאה ה-19?
8,179 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70556
באיזו מידה דמותה ופעולה של נחמה פוחצ'בסקי השפיעה על המאבק לקבלת זכות בחירה עבור נשים?
8,803 מילים (כ-27 עמ'), 27 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70540
האם לאחר מאורעות וואדי סאליב חל מפנה במדיניות הקליטה או שהמזרחים המשיכו לחיות בצילה של אפליה?
10,382 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70539
מההתנדבות לגדוד 'נהגי הפרדות' להתנדבות 'לגדודים העבריים' במלחמת העולם.
9,887 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70529
בחינת עמדות הממשלה בנושא הסכם השילומים.
7,033 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70483
סקירת המהלכים ודרכם של המעפילים בנתיב הייסורים לארץ ישראל.
9,534 מילים (כ-29.5 עמ'), 23 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 70477
התפתחות הזיכרון המרחבי והחזותי סביב המשפט בשלוש תקופות עיקריות.
1,778 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 109.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 1638