היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 208
עבודה מס' 70127
מחקר חתך באמצעות שאלון מקוון.
15,133 מילים (כ-46.5 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70117
הצגת חמש עבודות מחקר.
7,095 מילים (כ-22 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70089
פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית.
6,522 מילים (כ-20 עמ'), 31 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 70085
תיאור ההתקדמות באנליזה ההתנהגותית במחקר נוירו-אתולוגיה של שירת ציפורים.
4,602 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70084
דרכים להתמודדות וטיפול בהווה וטיפול עתידי באמצעות השתלת תאי גזע (סקירת ספרות).
4,060 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 70078
שיפור דיוק קליעה ערוכה (קליעת עונשין) בכדורסל על ידי אימון בתנאים של הפרעה לראייה.
5,212 מילים (כ-16 עמ'), 16 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 70044
תיאור תשתית PACS ויישום מערכת PACS.
5,803 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70003
כיצד מתיישבות דילמות אלו אל מול ההסדר החקיקתי במדינת ישראל והן מול ההסדר ההלכתי.
2,224 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 69989
הבעיות האתיות בהן נתקלים רופאים כאשר הם עומדים מול ניסיונות הטיפול של הרפואה המשלימה.
3,498 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 208