היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבירות צווארון לבן - רפואה שחורה

עבודה מס' 070344

מחיר: 659.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ראוי להכשיר את הרפואה השחורה במדינת ישראל ולהלבינה?

15,514 מילים ,36 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא של רפואה שחורה או בשמה הנוסף תשלומים בלתי פורמאליים במדינת ישראל והיא נערכה במסגרת לימודי קורס עבירות צווארון לבן.
שאלת המחקר אותה בחרתי לבחון הינה:
האם ראוי להכשיר את הרפואה השחורה במדינת ישראל ולהלבינה?
כדי לנסות ולענות על שאלה זו, היה צורך תחילה לנסות ולתת הגדרה למונח רפואה שחורה, להבין כיצד התופעה מתקיימת, מהם המניעים הן מצד המטופלים והן מצד המטפלים (הרופאים) לשימוש בה וכן לנסות ולאמוד את היקפה במדינת ישראל.
כפי שהתברר לי במהלך כתיבת העבודה, למונח רפואה שחורה ישנן הגדרות שונות ורבות בספרות ובעולם ואין הגדרה אחת שמוסכמת על כולם, כמו כן הלגיטימיות והחוקיות של השימוש ברפואה השחורה משתנים מעת לעת וממקום למקום ומכאן עולה הקושי במציאת הגדרה אחת אשר מוסכמת על כולם.
הרפואה השחורה הינה בין היתר, מתן טובת הנאה לספק שירותי בריאות בניגוד לחוק או לכללים הארגוניים הנוהגים וזאת במטרה להשיג שירותי בריאות עדיפים, תשלום ישיר לרופא המטפל בתמורה לקיצור ההמתנה לתור לטיפול המבוקש, תשלום עבור הבטחה כי המטפל הספציפי יהא זה אשר יטפל במטופל, מתן מתנות והטבות למטפל לפני, במהלך או אחרי הטיפול, מתן תרומות לקרנות מחקר של המחלקה בבית החולים בה עובד המטפל, תרומה של מכשור וציוד רפואי או כסף לשם רכישת הציוד הרפואי, תשלום עבור טיפול שבלאו הכי היה אמור להינתן ע"י ביטוח הבריאות הרגיל של המטופל וזאת במטרה להבטיח טיפול טוב יותר, וכן שימוש של רופאים במכשירים ובמבנים ציבוריים ללא רשות תוך כדי טיפול במטופלים פרטיים שלהם- כל זאת במטרה להבטיח קבלת שירותי בריאות טובים ואיכותיים יותר(1).
יובהר כי זוהי רק אחת ההגדרות מבין רבות אשר יובאו בהמשך בפרק א' לעבודתי.
תופעה זו קיימת במדינת ישראל משך שנים רבות, עוד מימיו הראשונים של היישוב הישראלי, אולם בתחילה היה זה נושא שלא הודו בו ורק בשנות ה-80 ניתנה לגיטימציה לדיון בתופעה(2).
החוק במדינת ישראל אוסר על לקיחת שוחד וזאת כקבוע בסעיף 290 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין")(3), אולם כאן חשוב להדגיש כי האיסור חל לא רק על מקבל השוחד כי אם גם על מי שנותן את השוחד כקבוע בסעיף 291 לחוק העונשין(4).
יתרה מכך, אנו נראה בהמשך כי רופא שעבר עבירה זו צפוי גם לעמוד לדין בהתאם לעבירת העושק כקבוע בסעיף 431 לחוק העונשין(5), כמו"כ רופאים שבוחרים לעסוק ברפואה השחורה פועלים בניגוד לשבועת הרופאים וכי הם חשופים להתליית רישיונם כקבוע בסעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז-1976. (6)
נושא זה, העלה שאלות מוסריות, חברתיות, כלכליות ומשפטיות רבות.
בעבודה זו ובמחקרים שונים שנערכו בנושא עלה קושי לאמוד את היקף התופעה נוכח העובדה שתופעה זו מתקיימת בחדרי חדרים, מתחת לשולחן הרופאים ובדיסקרטיות רבה ומוחלטת בין המטופל למטפל.
כמו כן, אנו נראה שעל אף החקיקה שאוסרת על קבלת שוחד ועל העדפה של מטופל אחד על פני השני, רופאים רבים ומטופלים עדיין בוחרים לעשות בה שימוש וזאת כפי שיובא בהמשך נוכח המציאות בה עבריינים רבים אינם מובאים לדין וגם כאשר הם כבר עומדים לדין הענישה איננה מקסימאלית ואיננה מרתיעה.
חשוב לי לציין כי אינני מותחת ביקורת על אותם אנשים אשר בוחרים לשלם בעד רפואה שחורה שכן מדובר בנושא רגיש מאוד וחשוב לכולנו במעלתו והוא- הבריאות שלנו(!!!) ואני סבורה כי רבים יהיו מוכנים לעשות כל שביכולתם במטרה ל"מזער" את הנזקים ובטח ובטח להציל את חייהם או את חיי קרוביהם.
שיטת המחקר שנבחרה הינה תיאורטית ביקורתית שנסמכת על מחקרים, ספרות וכתבות בעזרתם סקרתי את תופעת הרפואה השחורה תוך ניסיון ליצור תמונה שלמה שתשקף את המצב במדינת ישראל.
כמו כן, בפרק ב' לעבודה עשיתי שימוש במחקר כמותי באמצעות שאלונים אנונימיים במטרה לנסות ולאמוד את היקף התופעה במדינת ישראל נכון לשנת 2015.
בפרק א' אציג את ההגדרות הרבות למונח רפואה שחורה, אסביר מהם הגורמים לקיום התופעה, מהם המאפיינים, היתרונות והחסרונות וכיצד תופעה זו באה לידי ביטוי.
בפרק ב' ארחיב על ההיסטוריה של התופעה, אסביר מהם שב"ן ושר"פ ואציג את היקף התופעה במדינת ישראל.
בפרק ג' אסקור את המצב החוקתי והמשפטי במדינת ישראל תוך מתן התייחסות גם לדין העברי.
בפרק ד' אסקור את המצב בהקשר לתופעה במדינות שונות בעולם.
בפרק ה' אציין מהם הדרכים לצמצום/מיגור התופעה ולבסוף יוצג הסיכום (סוף דבר) בו אציג את מסקנותיי.

תוכן עניינים:
פתח דבר
פרק א: רפואה שחורה מהי?
הסברים לקיום התופעה
יתרונות וחסרונות
כיצד התופעה מתקיימת
פרק ב: היקף התופעה במדינת ישראל
היסטוריה
שב"ן ושר"פ
היקף התופעה (שאלונים)
פרק ג: החוק והמשפט במדינת ישראל
החקיקה והענישה במדינת ישראל
הפסיקה
הדין העברי
פרק ד: רפואה שחורה בעולם
פרק ה: המלצות לצמצום/מיגור התופעה
פרק ו: סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספח

קטע מהעבודה:

לתופעת הרפואה השחורה/התשלומים הבלתי פורמאליים (להלן: "התופעה") פנים רבות ועל כן אין הגדרה אחת מוסכמת ומקובלת על הכל. לאור העובדה כי קימות הגדרות רבות ושונות אביא להלן מספר הגדרות שימושיות ומקובלות למונח זה.
תופעה זו קיימת משך שנים רבות והשיח אודותיה היה מועט ורק בתחילת שנות השמונים אנו עדים ללגיטימציה שנוצרה לדון בתופעה זו. מאז תחילת שנות האלפיים ישנה עלייה ברמה המחקרית לתופעה זו, אם כי תרומתה למימון מערכת הבריאות הנה מובהקת, הספרות העולמית מצביעה על כך שהתופעה מעוררת בעיות רבות, כפי שנראה בהמשך.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבירות צווארון לבן - רפואה שחורה", סמינריון אודות "עבירות צווארון לבן - רפואה שחורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.