היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 205
עבודה מס' 70351
דיון בשאלה: האם השיקולים להקצאת איברים להשתלה הוגנים?
4,080 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 70344
האם ראוי להכשיר את הרפואה השחורה במדינת ישראל ולהלבינה?
15,514 מילים (כ-47.5 עמ'), 36 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70343
יתרונות, חסרונות והאם זהו מודל רצוי שיש לאמצו?
16,798 מילים (כ-51.5 עמ'), 75 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70325
סקירת הנושא ובדיקה אמפירית של עמדות כלפי המתת חסד.
6,535 מילים (כ-20 עמ'), 30 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70313
סקירת תחום האפליקציות הרפואיות ובדיקת מקרה מבחן - האפליקציה בעברית שהושקה על ידי חברת התרופות יאנסן ישראל, השייכת לתאגיד J&J העולמי.
9,145 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70312
סקירה תמציתית של עולם האפליקציות הרפואיות ככלי להגברת היענות לטיפול, והצגת 6 מאמרים נבחרים מהשנים הבודדות האחרונות בנושא.
7,454 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70127
מחקר חתך באמצעות שאלון מקוון.
15,133 מילים (כ-46.5 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70117
הצגת חמש עבודות מחקר.
7,095 מילים (כ-22 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70089
פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית.
6,522 מילים (כ-20 עמ'), 31 מקורות, 435.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 205